Ty postupně procházejí rekonstrukcí, přičemž vznikla i zcela nová dílna na svařování plastů. Ta mimo jiné obsahuje i unikátní 3D tiskárnu a gravírku.

Podle vedoucího učitele odborného výcviku, Josefa Vitisky, se čím dál tím více firem specializuje na svařování plastů. „Žáci se v dílně naučí všechny základní techniky svařování plastů, tedy jak svařováním drátem, polyfúzí, na tupo či extrudérem," uvedl Vitiska. Ten dodal, že velkým lákadlem je i nová 3D tiskárna. „Žáci si mohou vytisknout cokoliv, co je napadne. Stejně tak u nás probíhá kroužek modelování s žáky ze základní školy, kde si mohou cokoliv nakreslit a následně nechat 3D tiskárnou vytisknout," poznamenal Vitiska.

„Kluci samozřejmě nejvíce chtějí různá auta či stroje. Naopak holkám se líbí zvířata či postavičky," řekl mistr dílny svařovny plastů Michal Blažejovský. Ten podotkl, že zajímavá technika je i gravírování, která nahrazuje ruční rytí. „Žáci si tak mohou vytvořit vlastní nápisy, jmenovky, loga či různé obrázky a ornamenty," vysvětlil Blažejovský.

V areálu školních dílen se pravidelně střídá hned několik studijních nebo učebních oborů, a to strojírenství, mechanik seřizovač, nástrojař a zámečník. Žáci učebních oborů mají dvoutýdenní cykly, tedy týden teoretickou výuku a týden odborný výcvik.

„Každý žák učebního oboru si během celého studia projde všechny dílny. V první ročníku se začíná v zámečnické dílně, kde si žáci osvojí základní techniky, tedy rýsování, pilování, stříhání, pájení a další," vysvětlil Vitiska. „Ve druhém ročníku se seznámí s jednotlivými obráběcími stroji a programováním CNC. Třetí ročník je zaměřen na výrobu zámečnických celků, svařování, část odborného výcviku probíhá na pracovišti firmy, žáci se připravují na zkoušku základního svářecího kurzu a na závěrečné zkoušky," konstatoval Vitiska.

Kompletní modernizací prošla i dílna na svařování kovů, kam se přesunula i svářecí škola, která do té doby byla umístěna mimo školní areál. Došlo k velmi výraznému zefektivnění výuky.

„V dílně máme hned šest svařovacích boxů," konstatoval Vitiska. „Rekonstrukce trvala více než půl roku, přičemž si vyžádala investici ve výši téměř jednoho milionu korun. Nově tu máme vzduchotechniku, která odsává zplodiny ze svařování a zároveň rekuperuje vzduch, který proudí zpět do dílny," popsal Vitiska.

„Studium mě velmi baví a strojařinou se rozhodně budu i nadále živit," uvedl Jaroslav Daněk, žák třetího ročníku oboru strojní mechanik.

Pracovní uplatnění

„O naše žáky učebních oborů je velký zájem. Závěrečných zkoušek se zúčastňují někteří ředitelé místních nebo regionálních strojírenských firem, které nabízejí našim absolventům stabilní a perspektivní pracovní uplatnění," řekla ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou, Ivana Vitisková. Ta podotkla, že úspěšní absolventi již po ukončení studia získávají pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Učni jsou i velmi úspěšní v národních i mezinárodních soutěžích, zejména v Kovo Junior, nebo ve svařování Zlatý pohár Linde. „Velmi si ceníme především úzké spolupráce s regionálními strojírenskými firmami, jakými jsou například Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, Aquacomp Hard Ledeč nad Sázavou, Galatek Ledeč nad Sázavou, Schäfer – Sudex Ledeč nad Sázavou nebo Wikov Sázavan Zruč nad Sázavou", dodala Vitisková. Ta uzavřela, že velkou motivací pro žáky je i prospěchové a motivační stipendium od Kraje Vysočina a příjem z produktivní činnosti školy.