„Ve školní jídelně je zbytečně veliký rámus a celkově prostředí není na takové úrovni, jak bychom si představovali," vysvětlil ředitel školy Ota Benc.

V současné době si mohou návštěvníci webových stránek základní školy ve Ždírci najít anketu, kde jednotliví účastníci vyjadřují svůj názor na potřebu vytvořit kulturnější a klidnější prostředí ve školní jídelně.

„V rámci informačního sytému Edookit mohou žáci i rodiče v anketě vyjadřovat své názory a navrhovat nějaká řešení. Zdá se, že řešení existuje zhruba ve třech rovinách. Jednak jsou to akustické úpravy jídelny, dále organizace příchodů do jídelny a výdeje obědu a také celkové zkulturnění prostředí jídelny," upřesnil ředitel Benc.