„Letošním tématem setkání školních televizí, které přijely do České televize z Jilemnice, Ledče nad Sázavou, Liberce, Prahy, Příbrami, Uherského Brodu a ze Zlína, bylo Jak se dělá reportáž se zaměřením na vedení rozhovoru. Účastníci mohli diskutovat s Martinem Řezníčkem o práci reportéra v terénu či s Danem Stachem o přípravách na rozhovor. Zkušení novináři studentům nejen přednášeli, ale společně se Světlanou Witowskou vyhodnotili natočené příspěvky, které žáci do soutěže o Cenu Zpráviček poslali,“ popsal stručně zadání soutěže mluvčí České televize Filip Platoš.

Štáby dostaly za úkol natočit reportáž se zástupcem vedení školy v maximální délce tří minut. O vítězném příspěvku pak hlasovali nejen profesionálové z České televize, ale i všichni mladí reportéři, kteří na seminář na Kavčí hory přijeli. TV Barborka je televizí Střediska volného času (SVČ) v Ledči nad Sázavou. Vznikla v roce 2016 a tvoří ji žáci místní základní školy. Štáb natáčí reportáže z akcí SVČ Ledeč, aktivit partnerských organizací a města. Aktuality můžou zájemci vidět na stránkách SVČ Ledeč a města Ledeč. Kroužek se schází jednou za 14 dní

a vede ho ředitel SVČ Ledeč Miroslav Hánečka a externí vedoucí, který dříve pracoval jako televizní redaktor. „Učíme se všechny tvůrčí profese a postupně se budeme specializovat. Máme i svůj odkaz na webových stránkách SVČ Ledeč a účet na You Tube. Největším úspěchem TV Barborka je odvysílání natočených reportáží ve Zprávičkách ČT,“ říkají o sobě malí reportéři.

Cenu Zpráviček, a tedy první místo, si nakonec z Kavčích Hor odnesla pražská televize Reflegs Základní školy Lyčkovo náměstí, druhé místo připadlo zlínské televizi T. G. M. Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín a třetí příčku obsadili příbramští žáci z GymTV.

Pro pedagogy je podle Platoš často náročné skloubit vlastní tvůrčí činnost s tématy mediální výchovy, které by měly být nějakým způsobem zařazeny do výuky na každé škole. Přesto se to daří a žáci se učí ověřovat si zdroje informací, orientovat se v mediálním světě a rozpoznat fake news nebo skrytou reklamu.

„Školní rozhlas, televize nebo časopis by si měly zachovat svůj styl tak, aby bylo zřejmé, že jde o výsledek vzdělávacího procesu, nikoliv o nápodobu profesionální produkce. Ideální je, pokud mediální tvorba na školách doplňuje a rozšiřuje formy, kterými jsou žáci s tématy mediální výchovy seznamováni,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Celkově funguje v České republice přibližně třicet školních televizí. Jejich aktivita je často přímo závislá na aktuálním složení redakce a samozřejmě i na pedagogickém vedení. Velká část z nich pravidelně přispívá reportážemi do Zpráviček na kanálu ČT :D. Kromě zpravodajství se často věnují také hrané tvorbě.