„Předpokládáme, že s podnikateli, které vytipuje hospodářská komora a kteří mají o setkání zájem, se bude vedení kraje setkávat 2-3 krát ročně ,“ přiblížila krajská mluvčí Jitka Svatošová. „Na rozvoji kraje bychom se rádi podíleli. Známe místní problémy i potřeby,“ řekl Deníku šéf vysočinské hospodářské komory Jiří Šubrt.

Školství v kraji bude více efektivní

Jedním z tematických okruhů bude i školství, zejména pak učňovské.

„Cílem za kraj Vysočina je především ukázat veřejnosti a budoucím učňům či studentům, že řemeslo má zlaté dno. Současně umožnit firmám prezentovat obory prakticky, například praktickou ukázkou či konzultací přímo ve firmě či společnosti,“ pokračuje krajská mluvčí. Dále je podle jejích slov reálné, že poznatky a potřeby, které vyjdou z jednání podnikatelů s krajskou samosprávou, budou uplatněny i v učebních osnovách vybraných oborů.

Kraj si tím slibuje vyšší efektivitu školství. „Učňovské obory se tím zefektivní,“ podotkl hejtman Miloš Vystrčil.

Pozitivní dopady na trh práce

To vítají i samotní podnikatelé. „Bude to více v souladu s potřebami firem a studenti najdou širší uplatnění. Soulad školství a potřeb podnikatelské sféry je pro rozvoj významný,“ míní Jiří Šubrt.

Právě absolventi škol do 25 let věku jsou z pohledu trhu práce rizikovou skupinou. Jinými slovy hůře nachází uplatnění na trhu práce.

„Propojení školy a zaměstnavatele je velice důležité. Požadavky na zaměstnance si stanovuje zaměstnavatel. Dojde–li k souladu, bude požadavkům vyhověno a absolventi najdou snáze uplatnění. Studenti současně přijdou do zaměstnání připraveni,“ uvedla pro Deník Hana Málková z Úřadu práce v Jihlavě.