Jedním z těch nepočítačových oborů byly Dějiny Havlíčkobrodska, jehož letní semestr byl ukončen minulý týden. Lektoři Alena Jindrová, Michal Kamp, Pavel Rous, Aleš Knápek a Eduard Veselý připravili pro zájemce o historii našeho regionu opravdu zajímavé přednášky zaměřené na válečné události,  a to od husitských bitev až po konec první světové války v roce 1918, které ovlivňovaly život občanů regionu. Jednalo se nejen o válečné útrapy mužů, kteří byli povoláni do vojenské služby a nasazovali své životy na různých frontách v Evropě, ale také o strasti občanů Havlíčkobrodska, kteří často trpěli hladem a byli nuceni se vyrovnat s nájezdy cizích vojsk . Zajímavou informací bylo připomenutí výstavby speciální kolonie dřevěných baráků pro deset tisíc lidí v lokalitě Rozkoš tam, kde nyní stojí psychiatrická nemocnice. Do těchto baráků umístila tehdejší vláda italské uprchlíky a  po jejich odsunu byly tyto baráky využity pro židovské uprchlíky z Haliče a Bukoviny. Přednášky byly o to zajímavější, že je lektoři dokázali oživit konkrétními příběhy osob žijících v Německém Brodě a okolí.

(jše)