Je určená pro děti od dvou do šesti let a rodiče si hradí pouze stravu.

„Maminky oslovily zdejší zastupitelstvo s tím, že nemají umístit kam své děti. Školky v okolí měly stále plnou kapacitu. Vedení obce jim vyhovělo, a tak projektová manažerka napsala projekt, který vyšel. Dětská skupina je financovaná převážně z dotací a částečně se podílí na financování také obec," uvedla vedoucí dětské skupiny Kamínek Soňa Valová. Ta podotkla, že okamžitá kapacita zařízení je maximálně dvanáct dětí. „Fungujeme téměř jako klasická školka. Otevíráme v půl sedmé ráno, kdy k nám rodiče vodí své děti. Nejsme však primárně zaměřeni na vzdělávání, ale na výchovné činnosti, například rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Tak jako mateřské školy musí mít vypracován Plán vzdělání, musí mít dětské skupiny vypracovaný Plán výchovy a péče o dítě. Ten musí být zaměřen na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Dětské skupiny spadají totiž pod jiný zákon a resort, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, u kterého je naše dětská skupina registrována," vysvětlila Valová.

V Kamínku kromě vedoucí také pracuje vychovatelka Helena Kreuzová. „Každý týden připravujeme pro děti různé programy a akce. Ráno po příchodu mají děti volnější režim a nejčastěji si hrají. Jakmile se všichni sejdou, tak máme například nějaké cvičení, program či jdeme ven. Poté je oběd a následně jdou děti spát nebo alespoň odpočívat," řekla Kreuzová. Hned před budovou mají děti k dispozici multifunkční hřiště a louku. Kousek za obcí je také les, tedy ideální místo na procházky.

„Dětem připravujeme svačiny, obědy si necháváme dovážet ze základní školy z Habrů. Každé dítě se při příchodu také musí přihlásit, k čemuž využíváme moderní NFC čipy. Děti přiloží plastový čip k displeji telefonu, který je automaticky zaregistruje, že dorazily do školky," pokračovala Valová. Ta také podotkla, že o děti není nouze. „V aktuální chvíli máme přihlášené další tři čekající děti, které mohou začít chodit, až jim budou dva roky. Školka je určená především pro děti z Kamene a okolních obcí, například Jiříkova, Proseče, Skuhrova, Sedletína, a podobně," nechala se slyšet Valová.

V Kamínku jsou pro děti realizovány takové činnosti, při kterých si děti procvičují jemnou a hrubou motoriku. V programu nechybí ani různé výtvarné, hudební či tvořivé dílny. Vychovatelky také dbají na hygienu a pravidelné čištění zubů. „Na brodsku je velmi málo školek. Jedinou podmínkou, k tomu, aby k nám děti mohly chodit, je kromě věku to, že alespoň jeden rodič musí být v práci či na pracovním úřadě. Za pobyt se nic neplatí," dodala Valová.

Kamínek také dbá o to, aby do programu byli aktivně zapojeni i rodiče. Pravidelně se tak pořádají různé akce, například opékání buřtů a podobně. „Myslím si, že jsme se velmi rychle zabydleli a děti si na nás dobře zvykly. Zatím nemáme v plánu, že bychom se nějak rozšiřovali," uzavřela Valová.