„Od začátku týdne postupně obnovujeme provoz ambulancí a operace neakutních pacientů. Provoz však stále bude probíhat v omezeném režimu a za přísných epidemiologických opatření. Pacienti budou kontaktováni personálem nemocnice a objednáni na konkrétní termín a čas,“ informovala mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Nemocnice tak postupně obnoví péči o pacienty, jejichž léčba byla z důvodu koronavirové pandemie přerušena nebo odložena. Ovšem přísná bezpečnostní omezení zůstanou. „Pacienti budou stále vstupovat do nemocnice přes třídící stan. Jsou povinni podrobit se bezkontaktnímu měření tělesné teploty a musí dbát na přesné dodržení pokynů personálu,“ zdůraznila mluvčí Černo.

Od začátku koronavirové nákazy kdy se nemocnice zaměřily především na boj s virem, musely se stovky pacientů objednaných na běžné vyšetření smířit s tím, že jejich zdravotní problémy musejí počkat. „Dříve objednané pacienty nyní telefonicky vyzveme a sdělíme jim datum a čas, kdy se mají k vyšetření dostavit,“ upřesnila mluvčí Černo.

Do všech ambulancí je totiž nutné se na vyšetření objednat. „Objednaní pacienti se na vyšetření dostaví bez doprovodu, doprovod je možný jen u u nezletilých osob, nemohoucích či tělesně postižených. Je třeba dodržovat co nejpřesněji časy objednání, aby se pacienti nehromadili ve velkém počtu v čekárnách,“ vysvětlila mluvčí Černo.

Totéž platí pro pacienty čekající na operační zákrok. „Nemocnice je kontaktuje, objedná na výkon a všichni pacienti před operací projdou testem na Covid-19,“ popsala mluvčí Černo, za jakých podmínek začne havlíčkobrodská nemocnice operovat. V té souvislosti obnoví činnost i lůžková oddělení, ale stále tam platí zákaz návštěv. „ U jednotlivých oddělení zachováme v případě potřeby možnost rozdělení na COVID-19 negativní a pozitivní hospitalizované pacienty,“ upřesnila mluvčí Černo. Stejný systém zavádí i nemocnice v Pelhřimově.

Rovněž nemocnice v Jihlavě se postupně vrací k běžnému provozu. "Plánované operace začneme dělat na začátku května. Nyní na jednotlivých odděleních zjišťujeme, jaké případy jsou nejvíce akutní a příští týden budeme pacientům volat. Ti mohou také sledovat naše webové stránky. Začne fungovat i ambulance, i když zpočátku bude vše v omezené podobě," informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

„Že všech pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina je připraveno rozjet plánovaný systém operací, potvrdil i hejtman Jiří Běhounek. Jak zdůraznil, důležitou skutečností pro pacienty čekající na odložené zákroky je, že je nemocnice telefonicky kontaktují a nabídnou jim nový termín operací místo toho, který byl kvůli koronavirové nákaze zrušen.

„V žádném případě není nutné a ani žádoucí, aby pacienti kvůli plánovanému zákroku bez předchozí domluvy chodili do nemocnic,“ upozornil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. K postupnému návratu nemocnic do běžného provozu podle Novotného zásadně přispělo snižování počtu zdravotnických lůžek blokovaných pro případně nakažené klienty sociálních služeb. Třídící stany u všech krajských nemocnic zůstávají, jejich provoz je i nadále žádoucí a nezbytný pro bezproblémový a bezpečný chod nemocnic.

Ambulance se postupně otvírají i v nemocnici Třebíč. I tady se plán operací postupně vrací k normálu. Kolik pacientů ambulance ošetří, si určí lékař. V čekárnách pacienti dodrží rozestupy, samozřejmostí jsou roušky a respektování objednacích časů. „V plánu je postupné rozšiřování počtů operací od akutních výkonů až k dlouhodobě plánovaným operacím. Plánovaný termín operace a předcházející termín předoperačního vyšetření pacientům sdělíme telefonicky zaměstnanci příslušného operačního oboru,“ upřesnila ředitelka Eva Tomášová.

Podobný systém návratu do normálu startuje v nemocnici Nové Město na Moravě. „Jak jsem si stačila všimnout, nemocniční parkoviště, která dřív zela prázdnotou se rychle zaplnila. Systém návratu do normálu v naší nemocnici je stejný jako všude jinde. Jen s tím rozdílem, že pacientům objednaným na vyšetření a operace volat nemůžeme, protože to jsou stovky lidí a sestřičky by nedělaly nic jiného než jen telefonovaly. Takže pacienty upozorníme, aby si zavolali a objednali se na potřebná vyšetření nebo si ověřili termín operace. Ale tady se setkáváme bohužel s tím, že někteří pacienti mají strach a žádají termíny operací posunout na pozdější dobu, až si budou jisti, že nebezpečí nákazy koronavirem je minimální,“ popsala situaci v novoměstské nemocnici mluvčí Tamara Pecková Homolová.

„Tak jak postupně dochází k rozvolňování opatření a dochází i u nás k obnovení provozu ambulancí a plánů operací,“ informovala pacienty Eva Zobačová finanční ředitelka Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště. Nemocnice je Provoz v nemocnici zahájila už gastroenterologická a plicní ambulance. Ovšem i tak platí v nemocnci určitá opatření.

Pokud to situace umožňuje, doporučuje vedení nemocnice pacientům možnosti nechat si předepsat eRecept či eNeschopenky vzdáleně. „V případě ošetření v ambulanci nebo poradně, je nutné se předem telefonicky objednat na konkrétní hodinu, a termín dodržet,“ dodala ředitelka. Vstup do areálu nemocnice je možný pouze hlavním vchodem. Stále platí nařízení vlády ČR dodržovat protiepidemická opatření.

Nemocnice svaté Zdislavy a.s. je součástí nadnárodní skupiny VAMED Mediterra a je jediné privátní lůžkové zdravotnické zařízení na Vysočině. Pacientům poskytuje všestrannou ambulantní i lůžkovou lékařskou péči. Nemocnice slouží nejen lidem z Velkomeziříčska a jihovýchodní Vysočiny, je rovněž vyhledávána pacienty z celé České republiky i ze zahraničí.