Stávající pomník představuje kamenný sloupek s rudou pěticípou hvězdou. Součástí pietního místa je i hromadný hrob, ve kterém je pochováno 37 obětí první světové války. Jde o vojáky rakousko-uherské armády a srbské a ruské zajatce, kteří zemřeli v lazaretech a v nemocnicích tehdejšího Německého Brodu. První pomník tu byl již v roce 1932. O 34 let později byly do hrobu přidány i ostatky rudoarmějce a vznikl stávající památník. Ten byl do této doby věnován pouze pochovaným rudoarmějcům (jak se nakonec zjistilo, pochován je tu jenom jeden). Nový památník má uctít památku obětí obou válek.

Návrh Kaple modrého okna Jan Exnar brodským zastupitelům předložil již na konci minulého roku. Dílo brodského rodáka a významného českého sklářského výtvarníka ale u zastupitelů vzbudilo rozporuplné reakce. Radnice nakonec vyhlásila výtvarnou soutěž a o vítězi rozhodla hodnotící komise složená z odborníků z muzea a galerie i zástupců všech volebních stran.

„Komise přijala devět návrhů. Na prvním místě se umístil pražský ateliér Vitraje,“ informoval místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Pod jeho hlavičkou svůj návrh předložil právě Jan Exnar. „Je to umění. Někomu se líbí, někomu ne. Myslím, že je dobře, že nejsme všichni stejného názoru a vkusu. Komise se na výsledku shodla a já sám se s ním ztotožňuji,“ doplnil Honzárek.

Vítězný návrh autor nazval Kaple modrého okna. Koncepce má charakter otevřené architektury, kaple s dominantním barevným oknem. „Jedná se o zhruba dva metry vysoký objekt, jehož centrem prochází skleněný element, který dává průhled skrz něj směrem do nebe,“ popsal vítězné dílo brodský místostarosta.

Symboliku památníku v návrhu představil i sám autor. „Stěny a strop v imaginární perspektivě nesou síť hvězd, která se prolíná se jmény obětí. Oblak jmen bytostí z mnoha míst Evropy se dotýká na jedné straně nekonečna vesmíru, na druhé straně modrého skla, symbolu našeho vědomí, naděje a mementa ztracených životů,“ popsal své dílo Jan Exnar.

Objekt je v nejvyšším bodě vysoký 210 centimetrů. Základním materiálem je surová nerezová ocel. Ve stěnách a stropu jsou osazeny segmenty z barevného broušeného skla zpracovaného technikou tavené plastiky.

Radnice finančně ohodnotila i další dvě vybraná díla. „Teď záleží na jednání s autorem, zda bude památník realizován. Ideální by bylo, kdyby se povedlo realizaci provést v příštím roce, kdy bude výročí 100 let od vzniku republiky,“ dodal brodský místostarosta. Návrhy památníku jsou k vidění v přízemí brodské radnice.