Rozšířit svoje služby zákazníkům o provoz pošty by mělo do budoucna zájem obchodní družstvo COOP Havlíčkův Brod. Ovšem jenom za určitých podmínek.

„V současné době provozuje obchodní družstvo COOP poštovní služby v obci Horní Studenec u Ždírce nad Doubravou," informoval předseda družstva Vladimír Stehno.

Konkrétně ve Studenci tato služba funguje zhruba od roku 2011. Došlo k tomu na základě dohody obchodního družstva s městským úřadem ve Ždírci nad Doubravou.

Jak Stehno zdůraznil, nejde o žádný okamžitý nápad, ale projekt, který obchodní družstvo plánovalo už několik let.

„Zhruba v době, kdy se začalo mluvit o rušení některých nerentabilních poboček České pošty v obcích či malých městech," upřesnil Stehno. Ve Studenci se ovšem jedná jen o základní poštovní služby, jako je možnost poslat doporučený dopis nebo vyzvednout balíček.

VÍTANÁ POMOC

Podle starosty Ždírce Jana Martince představují služby obchodního družstva COOP ve Studenci vítanou pomoc a s těmito poštovními službami jsou občané spokojeni. Prodavačky v Horním Studenci prošly odborným školením a k práci „pošmistra" jsou motivovány i finančním bonusem. Do budoucna by obchodní družstvo COOP rádo nabídku poštovních služeb rozšířilo, už s ohledem na skutečnost, že podle Stehna se v oblasti poštovních služeb plánuje další útlum některých poboček v obcích, mělo by dojít i na některá města. Stehno nepochybuje, že by poštovní služby zaměstnanci COOPu bez problémů zvládli. „Už dneska máme v našich prodejnách terminály, které nahrazují bankomaty, nabízíme dobíjení mobilních telefonů," podotkl Stehno. To, co brání rozšíření služeb COOPu o služby poštovní, jsou podle Vladimíra Stehna nevyhovující podmínky ze strany České pošty, které by mělo obchodní družstvo plnit. „Například sankce za neplnění povinností, když náhodou prodavačka, která poštovní služby vykonává, onemocní," upřesnil Stehno.

COOP svoje návrhy na provoz poštovních služeb předal hejtmanovi Kraje Vysočina Jiřímu Běhounkovi, běží i jednání s Českou poštou.

Další posun od samotného návrhu ke skutečnosti, bude otázkou času. Jak už v minulosti inženýr Stehno uvedl, například ve Velké Británii funguje model poštovních služeb v prodejnách přes dvacet let.

V současné době, jak se zdá, preferuje Česká pošta hlavně projekt pošta Partner, kdy práci pošty supluje obecní úřad.

„K 1. červenci převádí na smluvní partnery dalších 15 poboček. Celkem tak k tomuto datu bude fungovat 182 pošt Partner. Česká pošta bude mít v cílovém stavu asi 700 vlastních provozoven a cca 2 500 pošt Partner. V letošním roce Česká pošta plánuje uzavřít 200 smluv o provozování pošty Partner. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl," sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta Partner poskytuje podle Vitíka všechny základní služby, to znamená například příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží.