Smetanovo náměstí se v současné době pyšní titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. „Máme z toho samozřejmě radost, už proto, že diskuse kolem rekonstrukce náměstí byly občas hodně bouřlivé,“ konstatoval místostarosta a dodal, že o to víc ho mrzí, že si krásného náměstí někteří obyvatelé Brodu neváží.

Vodní kaskádu si hlavně děti občas pletou s koupalištěm, aniž by je rodiče napomenuli a na trávníků se venčí psi. „Trávník je samozřejmě k tomu, aby si na něm mohli návštěvníci náměstí poležet a odpočinou, ale neslouží k venčení psů, proto připravujeme do budoucna pro pejskaře hlavně na trávník zákaz vstupu,“ upřesnil Honzárek.

Město má už léta vyhlášku, která omezuje pohyb psů v určitých místech. Jde zejména o lokality kolem dětských hřišť, kde se mohou psi pohybovat maximálně do 100 metrů, do blízkosti nákupních center mohou maximálně do 50 metrů a stejná vzdálenost platí u všech mateřinek a areálů škol. Jak upřesnil Libor Honzárek je velkou chloubou Smetanova náměstí vodní kaskáda, ovšem zdůraznil, že město rozhodně neplýtvá vodou z vodovodního řadu: „Trávníky zaléváme v noci. Voda pro kaskádu se čerpá z místní studny, která byla už v dávné historii města vydatným vodním zdrojem. Voda protéká uzavřeným okruhem mezi studnou, technickou nádrží a kašnou. K žádnému plýtvání tedy nedochází."