Jedná se o novou stavbu cyklostezky pro chodce a cyklisty v délce 510 metrů včetně výstavby veřejného osvětlení v celé délce," informoval obyvatele Ždírce starosta Bohumír Nikl Cyklostezka bude vybudována na pravé straně od silnice II/345 ve směru ze Ždírce nad Doubravou na Chotěboř v šířce 3 metry. Stezka bude začínat u kruhového objezdu a ukončena u vjezdu do areálu firmy Wolf systém.

Ilustrační snímek.
Škola v Ledči potřebuje nové odborné učebny a dílny

"Na výstavbu cyklostezku město dostalo dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj. Jednalo se o výzvu z programu IROP z ministerstva pro místní rozvoj Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy. Podaná žádost byla podpořena a celková výše dotace je 5,775 milionů korun. Celkové náklady projektu jsou 7,934 miliony korun," upřesnil starosta Nikl Do budoucna se počítá s pokračováním výstavby cyklostezky až do Sobíňova.