Byla vyražena kolem roku 1400 v rulovém masivu deformovaném tektonickou poruchou v délce 80 metrů, s odbočkami měří 118 metrů. Nástěnná tabule na naučné stezce Romana Podrázského uvádí, že zůstává záhadou, kdo a proč štolu vyrazil. Vysvětlení se nabízejí dvě. Buďto jde o krátké důlní dílo středověkých horníků, kteří pokračování ražby vzdali po zklamání z objevu netěžitelného množství barevných kovů a žádného nálezu stříbra, nebo štola na pravém břehu Sázavy měla být vyústěním sítě chodeb z domů na přibyslavském náměstí, které katoličtí měšťané nestihli dokopat při půlročním obléhání města Žižkovým vojskem v roce 1424. 

Ivo Havlík