„Nemocnice bude muset odložit nákup a obnovu vybavení na jednotlivých odděleních a ambulancích. Další úsporná opatření budou směřována především do provozu, což znamená odložení oprav budov a podobně, neboť snížením regulačních poplatků by nemocnice v kategorii příjmů přišla až o čtyři miliony," uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo s tím, že by nemocnice musela za tento výpadek hledat možnosti dalších příjmů, například z reklamy. „To ostatně již avizujeme na našich webových stránkách, že je  možno si pronajmout reklamní plochu v nemocniční budově," upřesnila mluvčí nemocnice.

Jenže někteří pacienti by snížení poplatků za pobyt v nemocnici uvítali. Například paní Jana z Havlíčkova Brodu. „Můj syn je vážně postižený. Dva roky byl v léčebně, pobyt si platil z invalidního důchodu, tak si to spočítejte, kolik to stálo. Navíc musel i doma platit nájem, zálohy na elektřinu a plyn. Kdyby neměl nás, asi by po návratu z léčebny skončil pod mostem," posteskla si paní Jana. Právě na tuto skutečnost někteří pacienti, hlavně osamělí senioři,  často poukazují, že po dobu pobytu v nemocnici jim nikdo nesníží nájem ani neodpustí poplatky za energie.

Z nemocnice do exekuce

Zvlášť, když musejí zůstat v nemocnici delší dobu, mohou se dostat do problémů. To potvrzuje i společnost Kruk, která spravuje pohledávky více než dvou tisíc osob nad 65 let.

Právě nečekané výdaje za léky a pobyt v nemocnici jsou hlavně u seniorů příčinou velkých finančních problémů, následných dluhů, které často vedou až k exekuci.

Až třímiliardová injekce pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a den pobytu v nemocnici opět za 60 korun. S takovými návrhy přišel současný ministr zdravotnictví Mar-tin Holcát.

Ovšem jak to nakonec bude s regulačními poplatky za pobyt v nemocnici, to je otázka, na kterou odpověděl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Podle Tichého se Ústavní soud skutečně zabýval změnami regulačních poplatků za pobyt v nemocnici, které byly zvýšeny  ze 60 na 100 korun za každý den lůžkové péče za ministra zdravotnictví Leoše Hegera, ale okamžitou změnu nenařídil.

Do konce letošního roku postaru

„Ústavní soud po přezkoumání dospěl k rozhodnutí zrušit uplynutím dne 31. 12. 2013 příslušnou část znění zákona.  To znamená, že pokud nebude přijata do stanoveného termínu nová legislativní úprava, bude od 1. ledna 2014 zrušena povinnost pojištěnce hradit regulační poplatek ve výši 100 korun za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. Totéž platí i pro pobyt průvodce dítěte v lůžkovém zařízení, je-li hrazen ze zdravotního pojištění," vysvětlil Tichý.

Pacienti tedy v současné době musí počítat s tím, že regulační poplatky za den lůžkové péče jsou povinni hradit ve stejné výši jako dosud. A to do změny legislativy, která by poplatky za lůžkovou péči buď nově upravila, nebo do 1. 1. 2014, kdy bude oněch 100 korun za pobyt v nemocnici  sníženo na 60 korun.

Regulačními poplatky v ambulantní sféře, to znamená  30 korun za klinické vyšetření, návštěvní službu a recept, 90 korun za pohotovost se Ústavní soud podle Tichého nezabýval, zůstávají proto ve stejné výši.