Podporovat činnost místních sdružení a spolků se chystá i v novém roce obec Sobíňov.

„Neříkám, že je tady u nás vše dokonalé, ale domnívám se, že máme hodně toho, čím se můžeme pochlubit. Jsou to fungující spolky, jako je TJ Sokol, hasiči a myslivci. Sobíňov nabízí množství volnočasových aktivit, koncerty, vystoupení. Máme pěknou knihovnu, funguje u nás řada kroužků, tvořivé dílny, aktivní je fotbal, hasičský sport, tenis a další. V současné době se snažíme postupně zlepšovat zázemí pro tyto činnosti," zdůraznil starosta Sobíňova Miloš Starý. Podle jeho slov je zadán projekt na přestavbu hasičské zbrojnice, která by měla vzniknout z bývalé garáže ve Vzoru, kterou obec zakoupila už v loňském roce. „Rovněž se povedlo po mnoha letech najít místo pro hasičské cvičiště, které bylo loni na podzim nově zatravněno, a kde byly provedeny terénní úpravy," upřesnil starosta.

Chystá se projekt na úpravu hřiště

I zde čeká obec hodně práce. Sobíňov chce vybudovat odpovídající zázemí pro trénování nejen mladých hasičů, ale i pro pořádání soutěží a různých kulturních akcí. „Budeme se snažit podpořit projekt na přestavbu kabin na fotbalovém hřišti a v co nejbližší době celou akci zrealizovat. Dokončujeme projekt na rekonstrukci víceúčelového hřiště," zdůraznil starosta Starý.

Sobíňovu se rovněž povedlo, díky státní dotaci, pořídit novou svozovou techniku na bioodpad. Jako jedni z prvních začali v Sobíňově sbírat po-užité oleje a tuky z domácností. V soutěži nazvané My třídíme nejlépe 2015 Sobíňov obsadil krásné 9. místo ze 132 obcí v kategorii 501 až 2 000 obyvatel. Za toto umístění patří dle starosty dík všem, kteří odpad třídí. Postupně se zvyšuje v obci i počet obyvatel, stoupá zájem o bydlení v Sobíňově. V současnosti je zde trvale přihlášených 705 obyvatel; devět dětí se narodilo. Do Sobíňova se přistěhovalo 22 obyvatel nejen do nových domů, ale postupně se daří obydlovat i starší domky.