Hlasy mohou obyvatelé Vysočiny dávat prostřednictvím internetu na webových stránkách soutěže http: //vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Rovněž je to snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí také i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů této soutěže Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství.