Povolení se týká stavby vodovodu a kanalizace do osady Hlína. Vodovod bude zásobovat obyvatele Hlíny pitnou vodou, neboť ta jim v posledních letech citelně chybí, kanalizace zajistí odvod splaškových odpadních vod od obyvatel místní části Hlína na čistírnu odpadních vod v obci Sobíňov.

Vodovod má délku 979 metrů, povede litinovým potrubím, kanalizace bude kombinovaná – tlaková i gravitační. Stavba musí být hotová nejpozději do roku 2020. Pro Sobíňov je tato stavba investiční akcí číslo jedna. Projekt je už před dokončením.