Jeden z anonymních výtvorů si mohou lidé přečíst na nástěnce před obecním úřadem. Obecní úřad ho tam nechal vyvěsit, aby si každý, kdo si ho přečte, udělal úsudek sám. Je to již čtvrtý anonym, který se v poslední době objevil.

„Za celé volební období jsem obdržel čtyři anonymní dopisy. Zásadně se odmítám těmito sděleními zabývat. Žádný nenapadal mou osobu nebo funkci a pouze poslední se zmínil o zastupitelstvu. Řešily pouze frustraci pisatele. Anonymní dopisy neevidujeme 
a ani se jimi nezabýváme," vyjádřil se starosta Jaromír Moravec. „Pouze poslední byl vyvěšen na plakátovací ploše, 
a tak jsem cítil povinnost sdělit svůj názor občanům. Nebudu se ani nadále obsahem anonymů zabývat, jednak proto, že jsme je neuchovali, 
a pak proto, že jsem to sdělil občanům. Myslím, že si žádný pisatel nezaslouží, aby se o tom psalo. Považuji to za uzavřenou věc," uvedl k celému případu sobíňovský starosta.

Ten dodal, že nechápe, čeho se dotyční pisatelé bojí, protože ze strany obce žádné represe nehrozí. Bojí se vystoupit se svými názory zřejmě proto, že by je nedokázali obhájit, a tak se snaží škodit a vytvářet zlou krev, nastínil svůj názor Moravec.

„Je to nechutné. Atmosféře v obci to neprospívá. Narušují se dobré sousedské a mezilidské vztahy, protože teď se lidé v Sobíňově budou dívat jeden na druhého a hádat, kdo to  mohl napsat, a začnou se podezírat," stěžovali si dva místní občané, kteří si ale jmenováni být nepřáli. Jak totiž tvrdí, mohli by se třeba stát terčem pro nějaký další hloupý anonym.

Anonymní dopisy, urážky v internetových diskusích na obecním webu, napadání obecních zastupitelů, starostů, či zbytečné osobní spory a hádky jsou v poslední době častým projevem výrazně se zhoršujících mezilidských vztahů nejen ve městech, ale už i na vesnicích.

Někteří starostové jsou zhoršením mezilidských vztahů ve „svých" obcích tak znechuceni, že už nechtějí ve  funkci v dalším volebním období pokračovat. A tak některým menším obcím na Havlíčkobrodsku hrozí, že po podzimních volbách zůstanou bez vedení. Jedním z hlavních důvodů, proč nechce například ve Stříbrných Horách na Havlíčkobrodsku kandidovat letos opět do funkce starostky Marie Kollariková, jsou, kromě jiného právě mezilidské vztahy.  „Vztahy ve společnosti se strašně zhoršily. Slušnost a důvěryhodnost vymizely. Je to vidět i u nás na obci. Naschvály, hádky. To, co si dneska domluvíte, zítra neplatí," posteskla si starostka. Obcí se špatnou pověstí, kde se pár desítek obyvatel mezi sebou nesnese a dělá si ze života peklo, má už léta obec Slavníč u Herálce.

Pro neustálé anonymní urážky a vzájemné napadání jednotlivých politických stran i jednotlivců zrušilo město Přibyslav na svých webových stránkách takzvanou Návštěvní knihu.

Osobní spor a msta

Devastujete životní prostředí v chráněné oblasti, obvinil v minulosti neznámý pisatel obecní úřad v Podmoklanech. Podle autora několikastránkového anonymního dopisu se jednalo o osadu Hudeč. „Je to osobní spor, možná i msta," řekl jeden z obyvatel, podnikatel z Hudče, který se Deníku představil, ale jméno zveřejnit nechce. Podle jeho názoru je stížnost zaměřená proti vedení obce Podmoklany, především starostovi Jiřímu Zatřepálkovi.

„Anonym poslal obecnímu úřadu v Podmoklanech i několik fotografií. Většinou se jedná o záběry soukromých pozemků. Na některých z nich je vidět složený materiál, dřevo nebo prkna. Otázkou je, kdo a čím životní prostředí v Hudči vlastně devastuje," vrtěl hlavou nad podivným dopisem starosta  Zatřepálek.

Psycholog Luděk Špaček přičítá zhoršující se mezilidské vztahy hlavně existenční nejistotě a ekonomické krizi. Nejvíce se lidé stydí za politiky a současnou politickou situaci, korupci a mezilidské vztahy v zemi. To vyplynulo i z loňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Význam mezilidských vztahů si uvědomuje například mateřská škola ve Ždírci nad Doubravou, která loni uskutečnila netradiční projekt Já, človíček, který je zaměřen právě na mezilidské vztahy. Projekt byl rozdělen na 10 částí. Každý měsíc se učitelky proměnily v předškoláčky. V jednotlivých scénkách pak předváděly, jak by se děti neměly chovat.

„Naše děti (paní učitelky) byly na sebe při hře zlé, nechtěly si s určitými dětmi hrát, posmívaly se, když se někomu něco nepovedlo. Dokonce nutily jednu holčičku,  aby  za ně uklidila hračky a teprve pak že se s ní  budou kamarádit. V následném rozboru nám děti pomáhaly hledat nevhodné chování a navrhovat řešení jednotlivých situací," popsala projekt Jiřina Novotná.