„Na přelomu srpna a září proběhne celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2017 v kategorii zelené stuhy, kterého se účastní pouze jeden zástupce z každého kraje. Z Kraje Vysočina to bude Sobíňov,” informoval starosta Miloš Starý.

Zelená stuha se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. „Je to zásluha nás všech co v Sobíňově žijeme. Své životní prostředí vylepšujeme již řadu let,“ zdůraznil Miloš Starý. Obec odstraňuje černé skládky, díky dotacím vybudovala novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. „Zakoupili jsme svozovou techniku na bioodpad, máme kontejnerová stání na tříděný odpad. V současnosti připravujeme projekt na výstavbu sběrného dvora,“ upřesnil Starý.

Zelená stuha zahrnuje i péči o zeleň v obci i mimo ní. „Je to nekonečná práce, na které je stále co vylepšovat. Výsadba alejí, obnova starých porostů, pravidelné sečení travnatých ploch, právě probíhající revitalizace parků a hřbitova, naučná stezka a další,“ podotkl starosta. Loni v roce 2016 obec Sobíňov získala už jednu cenu, a sice oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty. Navíc Sobíňov v rámci celé republiky proslavily turistické akce, které se tu konají dvakrát do roka pod názvem Dymáčkův memoriál.

Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Dolní Město na Havlíčkobrodsku. „Máme z ocenění radost. Peníze nejsou na prvním místě, jsme hrdí na to, co jsme dokázali. Cenu jsme získali díky nadšení všech místních spolků. Jedná se o jedno z nejvyšších ocenění, které je možné v soutěži získat. Je s ním spojena rovněž slušná finanční odměna, takže budeme moci z obecního úřadu například pořídit nové vybavení pro hasiče,“ sdělil starosta Pavel Chlád s tím, že příští rok jdou do soutěže znova.

Obec Věžnice na Havlíčkobrodsku získala diplom za propojení generací. O to se obec snaží už celá léta. Vytváří podmínky pro setkávání generací v rámci společenských akcí, podporuje rodinné vztahy a pečuje o seniory. V roce 2015 se Věžnice stala vítězem soutěže Obec přátelská rodině. Na svou historii nezapomíná obec Vepříkov na Chotěbořsku. Za to získala v soutěži Vesnice roku diplom. V obci je možné navštívit malé muzeum Stodola krásných krámů, kterou provozuje občanské sdružení Vepříkov.

Kradené obrazy, které skončily u celníků z Havlíčkova Brodu. Foto: archiv Celního úřadu pro Kraj Vysočina
Celníci odhalili kradené obrazy za stovky tisíc korun