Jak Martin Barák přiznal, Olšiakovy sochy se mu líbí natolik, že je začal na svých cestách a výletech systematicky vyhledávat. O osobnost Karla Havlíčka Borovského se zajímal už ve škole. Postupně mu v hlavě uzrál nápad spojit dohromady obdiv k tvorbě slavného spisovatele s obdivem k Olšiakovým sochám, neboť tvorba obou umělců ve své době budila a budí emoce.

Martina Baráka se setkal se sochařem v roce 2018. „Konkrétní podoba sochy vtisknutá i do jejího modelu pak byla mnou zcela ponechána na Michalovi, který zvolil hlavu Karla Havlíčka s jeho osobitým zádumčivým až vzdorovitým výrazem ve tváři, vystupující z rozevřené knihy,“ popsal Martin Barák, jak postupně jeho nápad dostával podobu.

Michal Olšiak tvoří hlavně z betonu, ale hlavu Karla Havlíčka Borovského vytesal z pískovcového pětitunového bloku. Do Borové socha přijela loni na podzim. „Složili ji autojeřábem přes plot na provizorní místo na mém pozemku,“ upřesnil Martin Barák.

Socha, která měří skoro tři metry na šířku a téměř dva metry na výšku, se neobešla bez čtyřtunového betonového podstavce. V celé kráse se Havlíčkova hlava zaskvěla před chalupou Martina Baráka letos v červnu.