Dokončena by měla být během letošního roku. Postavu faráře umučeného komunisty začal Zoubek tvořit, po přečtení knih Miloše Doležala a chce ji věnovat kostelu v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, kde farář osm let kázal.

„Doležalovy knihy na mě velmi zapůsobily. Tak mě to vzalo, že jsem si řekl, že to udělám. Pro sebe," uvedl Zoubek. Ten původně také uvažoval, že by sochu umístil do Číhoště. „Tam již jeden pomník je, není nejhorší, ale není taky dobrý…," pokračoval sochař s tím, že v Zahrádce Toufar působil většinu svého života a v Číhošti pouze rok a půl.

Veřejná sbírka

Socha Toufara by měla být umístěna v zákristii kostela sv. Víta, původně románského, který je dnes poslední stavbou na bývalém zahrádecké náměstí. Zahrádka byla v 70. letech 20. století zbourána při stavbě přehrady. Spolek Přátelé Zahrádky tak každoročně pořádá veřejné sbírky a akce na opravu, restaurování a vybavení kostela.

„V uplynulém roce přibylo téměř 350 tisíc korun. Po dobu trvání nové sbírky, tedy od začátku roku 2015, se podařilo získat celkem 625 tisíc korun. Z těchto prostředků jsme uhradili mimo jiné čištění nástěnných maleb na vítězném oblouku a na části severní stěny kostela mezi vítězným obloukem a prvním oknem," uvedla předsedkyně Spolku Přátelé Zahrádky Jana Kašparová. Ta podotkla, že práce prováděly studentky fakulty restaurování Univerzity Pardubice. „Ty také udělaly drobné úpravy na již dříve ošetřených stěnách v presbytáři, kde je nyní vyznačen průběh původní románské klenby. Na restaurátorské práce byla využita část loňského příspěvku od obce Horní Paseka," pokračovala Kašparová.

Spolku se také podařilo zahájit práce na obnově elektroinstalace v kostele. Národní památkový ústav naopak zajistil restaurování omítek, žeber klenby a ostatních kamenných prvků v zákristii, přičemž tyto práce budou pokračovat i letos. „Památkový ústav také loni uhradil dílčí opravy vnějších omítek na severní stěně kostela a zadal zpracování studie úpravy stěn a stropu kostelní lodi," konstatovala Kašparová. Dodala, že spolek také vydal knihu Zahrádka na pohlednicích, která je již téměř vyprodaná.

V Zahrádce se přitom i letos uskuteční všechny tradiční a hojně navštěvované akce, tedy například Hradozámecká noc, Dušičkové setkání či Zahrádecká pouť.

„I letos budeme spolupracovat s Národním památkovým ústavem a vybírat vhodné využití dalších finančních prostředků z veřejné sbírky. V úvahu připadá například oprava barevných vitráží oken," uzavřela Kašparová.