O převodu majetku Sokolů už jednali zastupitelé. „Zastupitelé teprve schválili zahájení jednání o podmínkách převodu vlastnických práv k pozemku v majetku Sokola. Podle dohodnutých podmínek se poté bude postupovat. Jsme tedy teprve na začátku,“ informovala mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková. Jak dodala, důvodem prodeje jsou zřejmě stále se zvyšující náklady na provoz a opravy majetku Sokola, v současné době se tak děje i v dalších městech.

To potvrdila Deníku předsedkyně TJ Sokol ve Světlé Hedvika Tvrdá. „Údržba budovy sokolovny je náročná a drahá. Nemáme na to prostředky. Od České obce sokolské nedostáváme prakticky nic,“ řekla Deníku a zdůraznila, že převod sokolovny na město Světlá má být bezúplatný. „Město Světlá si to zaslouží. Nám vždycky vyšlo vstříc, ale není možné aby investovalo do velkých oprav, které sokolovna potřebuje, když to není majetek města. My převodem majetku neztratíme. Město nám umožní budovu užívat podle našich potřeb bez problémů,“ dodala Tvrdá.

Každý větší majetkový převod musí schválit nejvyšší předsednictvo Sokola. Ten, jak řekla naposledy Deníku starostka České obce sokolské Hana Moučková, řeší každý případ v širším kontextu s přihlédnutím k pozitivům i negativům zúčastněných stran. Světlá není jediné město, kde se sokolské jednoty vzdávají nemovitostí na jejichž údržbu nestačí. Podobně to řešil TJ Sokol v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kde budova potřebovala velkou rekonstrukci, ale sportovci na to neměli peníze. Vedení Sokola odsouhlasilo v Lipnici převod majetku na obec, ale s kompenzací ve výši asi dvě stě tisíc.

Podobně jako na Lipnici se rozpadala na Havlíčkobrodsku sokolovna v Přibyslavi, kde město už nechtělo místní TJ Sokol dotovat, pokud nezačne svůj majetek opravovat. Sokolovnu ale město vlastnit nechce. V Havlíčkově Borové městys budovu sokolovny nakonec odkoupil za více než dva miliony, včetně pozemků a hřiště.

Sokolovna ve Světlé potřebuje údržbu, sportovci na to nemají peníze. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Obec sokolská získala po listopadu 1989 zpět velké majetky v podobě budov. Ty prakticky neudržuje, protože místní sokolské organizace ve městech a obcích bývají malé a členové stárnou. Ovšem v případě, že se Sokol majetku zbavuje, žádá někdy ceny v milionech. Po obci Jaroměřice nad Rokytnou na Třebíčsku žádali Sokolové za budovu sokolovny přes pět milionů. V Bystřici nad Pernštejnem milion, ale tolik peněz obec odmítla dát.