Garantem čerpání a využití peněz donátora musí být starosta obce. „Použití daru je přísně účelové dle podmínek darovací smlouvy. Prostředky mohou být použity pouze k rozvoji, opravám a rozšiřování školských a sportovních zařízení, vybavení pro výuku a sport a na sportovní činnost dětí. Přednostně by měly být peníze použity na financování podílu obce při čerpání státních a evropských dotací na vzdělávací a sportovní činnost," upřesnil lipnický starosta Leoš Bláha (SNK Lipnický kopec).

Lipnice má ale pro rozvoj sportu omezený prostor. Dokonce ani škola nemá tělocvičnu. Ke cvičení slouží sokolovna, která je v havarijním stavu. „Sokol nemá na opravu peníze. Díky podpoře rodiny Krejčích, která má k obci vztah a dění v Lipnici sleduje, se nám nabízí možnost sokolovnu opravit a změnit v moderní sportovní centrum," podotkl Bláha.

Sokolovna ale obci nepatří, sponzor si klade podmínku, že investuje jen do majetku obce. Takže jedinou šancí je převod sokolovny na obec. Ten podle starosty Bláhy už probíhá. „Vypadá to nadějně. Mezi obcí Lipnice a Českou obcí sokolskou (ČOS) v Praze došlo k jednání o bezúplatném převodu majetku. Ovšem současně podle vystavené darovací smlouvy, by měl obdarovaný, to je obec Lipnice poskytnout ČOS kompenzaci ve výši 200 tisíc korun,“ informoval starosta. Sokolovna na Lipnici má podle starosty hodnotu zhruba milion korun, budova je ve špatném stavu a ČOS na její údržbu a provoz nemá dost peněz. Deník o tomto případu psal již loni v dubnu.

„Roční výdaje na provoz sokolovny jsou asi sedmdesát tisíc korun. Ty zahrnují náklady na energie, úklid a drobné opravy. A co se týká příjmů, tak necelých dvacet tisíc ročně dostává Sokol od České obce sokolské (ČOS). Dále získává každým rokem dotaci od nás ve výši třicet tisíc korun, další prostředky si vydělá vlastní činností. Finance na potřebné opravy nebylo dosud možné od ČOS získat, majetek chátrá," řekl Bláha.

Poznamenal, že i z těchto důvodů valná hromada TJ Sokol v Lipnici nad Sázavou už loni odsouhlasila případný převod majetku na obec. Tím byla splněna první podmínka k zamýšlenému převodu. S převodem majetku ČOS v Lipnici ale muselo souhlasit ústředí ČOS v Praze. „Věc je třeba řešit v širším kontextu s přihlédnutím k pozitivům i negativům zúčastněných stran," uvedla k otázce převodu již na počátku celého jednání starostka ČOS Hana Moučková.

K převodu objektu se již loni vyjádřila za TJ Sokol Lipnice Jana Brunerová. Podle jejích slov se lipnický Sokol při údržbě majetku neobejde bez pomoci obce. „Valná hromada schválila převod na obec, ale musí s ním souhlasit i Župa Havlíčkova v Havlíčkově Brodě a ČOS v Praze. Budeme se je snažit přesvědčit, že jde o rozumný krok. Budova se nestane objektem spekulace, ale bude opravena, členové Sokola tam budou cvičit zdarma," vysvětlila Brunerová. Pokud by ale k převodu nedošlo, bude sokolovna dál chátrat. Navíc je jasné, že o případném prodeji sokolovny obci nemůže být řeč. Podle starosty si obec koupi sokolovny nemůže dovolit.

Příběh lipnické sokolovny, kterou by mohl zachránit před zkázou převod a soukromý dárce, není ojedinělý. ČOS získala po listopadu 1989 zpět velké majetky v podobě budov, které ale téměř neudržuje.

Podobně jako na Lipnici se rozpadá sokolovna v Přibyslavi, kde město už nechce místní TJ Sokol dotovat, pokud nezačne svůj majetek opravovat. O převodech majetku na města a obce ústředí ČOS nechce slyšet a pokud má dojít k prodeji, licituje o ceně i několik let.

Jako například v Havlíčkově Borové, kde městys budovu sokolovny nakonec odkoupil za více než dva miliony, včetně pozemků a hřiště.