Vzhledem k tomu, že obec je oficiální vlastník objektu, může tím pádem žádat o různé státní dotace na rekonstrukci, které budova už nutně potřebuje. O neutěšeném stavu lipnické sokolovny psal Havlíčkobrodský deník několikrát. V současné době obec zpracovává provozní řád a podmínky pronájmu sokolovny na sportovní a kulturní akce ku prospěchu lipnických obyvatel.

 Vše začalo před dvěma lety, kdy rodina ze Švýcarska se rozhodla podporovat sportovní vyžití v Lipnici a do těchto aktivit investovat 1,5 milionu korun.„Použití daru je přísně účelové dle podmínek darovací smlouvy. Prostředky mohou být použity pouze k rozvoji, opravám a rozšiřování školských a sportovních zařízení, vybavení pro výuku a sport a na sportovní činnost dětí. Přednostně by měly být peníze použity na financování podílu obce při čerpání státních a evropských dotací na vzdělávací a sportovní činnost," upřesnil tehdejší lipnický starosta Leoš Bláha (SNK Lipnický kopec).

Lipnice má ale pro rozvoj sportu omezený prostor. Ke cvičení slouží sokolovna, která je v havarijním stavu. „Sokol nemá na opravu peníze. Díky podpoře rodiny Krejčích, která má k obci vztah a dění v Lipnici sleduje, se nám nabízí možnost sokolovnu opravit a změnit v moderní sportovní centrum," podotkl Bláha. Sokolovna ale obci nepatřila, sponzor si kladl podmínku, že investuje jen do majetku obce. Takže jedinou šancí se stal převod sokolovny na obec. O případném prodeji sokolovny obci nemohla být řeč. Podle starosty si obec koupi sokolovny nemohla dovolit.

„Roční výdaje na provoz sokolovny jsou asi sedmdesát tisíc korun. Ty zahrnují náklady na energie, úklid a drobné opravy. A co se týká příjmů, tak necelých dvacet tisíc ročně dostává Sokol od České obce sokolské (ČOS). Dále získává každým rokem dotaci od nás ve výši třicet tisíc korun, další prostředky si vydělá vlastní činností. Finance na potřebné opravy nebylo dosud možné od ČOS získat, majetek chátrá," řekl Bláha než obec začala se Sokolem o převodu oficiálně vyjednávat. Valná hromada TJ Sokol v Lipnici nad Sázavou odsouhlasila případný převod majetku na obec. Tím byla splněna první podmínka k zamýšlenému převodu. S převodem majetku ČOS v Lipnici ale muselo souhlasit ústředí ČOS v Praze. Pokud by k převodu nedošlo, sokolovna by dál chátrala.