Radnice chce totiž ještě v letošním roce zprovoznit další zhruba půl kilometru dlouhý úsek cyklostezky, tentokrát v lokalitě pod světelskou akademií. Uvedl to starosta města Jan Tourek.

„Na první, a to zhruba dvě stě osmdesát metrů dlouhý podúsek, jsme již ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR obdrželi dotaci ve výši 1,3 milionu korun. Nyní žádáme o dotaci na druhý podúsek, který by měl měřit kolem sto šedesáti metrů," řekl Tourek.

V případě přiznání dotace může město počítat s proplacením až pětaosmdesáti procent uznatelných rozpočtových nákladů. Ty činí, a to na oba zmíněné podúseky, asi sedm milionů korun.

„Dá se ale předpokládat, že výsledná vysoutěžená cena bude podstatně nižší," přidala se místostarostka města Lenka Arnotová. Ta také připomněla, že v současné době začíná cyklostezka, která kopíruje tok řeky Sázavy, až za městem ve směru na Ledeč nad Sázavou.

Není bez zajímavosti, že nový úsek světelské cyklostezky bude osvětlen. „Veden již bude intravilánem obce, a v tomto případě je veřejné osvětlení standardní technickou podmínkou a součástí celé stavby," vysvětlil Tourek.

Radní ve Světlé nad Sázavou předpokládají, že výstavba obou nových podúseků uskuteční dodavatelská firma současně.
Naposledy byla světelská cyklostezka rozšířena na podzim loňského roku, a to o jeden a půl kilometru. V současné době končí ve Smrčné a celkem měří zhruba čtyři kilometry.

O záměru protáhnou cyklostezku až do nedaleké Ledče nad Sázavou již Havlíčkobrodský deník informoval. Tourek v této souvislosti upozornil, že administrativní příprava výstavby úseků cyklostezky vedoucích přes přírodní rezervaci Stvořidla bude velmi náročná. „A to i proto, že Sázavu bude nutné právě v této lokalitě několikrát přemostit," poznamenal Tourek.