Pokutu společnost Olpran dostala už v roce 2013, a to prodávání nebezpečné chemické směsi jako náplně do elektronických cigaret. Společnost se ale tehdy odvolala. „Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že žaloba podaná společností Olpran nebyla podána důvodně, a proto ji zamítl. Potvrdil tak pokutu za porušení zákona o chemických látkách a chemických směsích ve výši 700 tisíc korun,“ sdělila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

V náplních do elektronických cigaret dodávaných Olpranem se objevovala nebezpečná chemická směs salubrius, která je klasifikována jako toxická, dráždivá a nebezpečná pro životní prostředí. Její označení a balení nebylo navíc v souladu s požadavky chemického zákona. Firma neposkytla příjemci směsi před prvním dodáním na trh bezpečnostní list sestavený v souladu s evropskými nařízeními.

„Firma v letech 2012 a 2013 uvedla na trh České Republiky celkem 169 200 kusů nebezpečné chemické směsi S1 různých příchutí jako například višeň, jahoda, American mix, Egypt mix, které neměly označení a balení v souladu se správnou klasifikací. Na vnitřním obalu chyběla hmatatelná výstraha pro nevidomé, na vnějším i vnitřním označení chyběl výstražný symbol se slovním vyjádřením nebezpečnosti v českém jazyce,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Na pochybení Olpranu nepřímo přišli inspektoři ČIŽP ve Žďáru nad Sázavou. Kontrolovali tady totiž společnost Tiposport, která prodávala cigarety dodávaní právě firmou Olpran. „Následnou kontrolou dodavatele bylo prokázáno ono rozsáhlé pochybení, za které byl sankcionován,“ doplnila Nastoupilová.

Na základě těchto kontrolních zjištěních dostala firma pokutu ve výši 1 220 000 korun. „Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Olpran odvolání k Ministerstvu životního prostředí, které přihlédlo k její hospodářské situaci a pokutu snížilo na 700 tisíc korun. Proti ní pak firma podala žalobou k Městskému soudu v Praze a domáhala se zrušení rozhodnutí. Ten po pěti letech rozhodl ve prospěch ČIŽP,“ informovala Nastoupilová.