Díky digitalizaci se zjistilo, že některé soukromé stavby stojí na pozemcích obce. Pokud je vlastníci chtějí užívat dál, měli by si je od obce koupit.

„V souvislosti s územním plánem došlo k důležité změně týkající se vlastnictví pozemků. Začátkem roku 2013 nabyla účinnosti digitalizace pozemkového vlastnictví v naší obci. Díky digitalizaci se zjistilo, že některé soukromé stavby u zahrádek se nachází na obecních pozemcích," sdělil starosta Ondřej Čapek.

Jedná se o ojedinělé případy, nicméně zastupitelé se rozhodli sjednat nápravu. „Zastupitelstvo se proto rozhodlo vyzvat občany, kterých se tato skutečnost týká, aby tyto pozemky odkoupili do svého vlastnictví. Cenu jsme stanovili na 12 Kč/m2 a dohodli jsme, že objednavatel zaplatí zaměření a obec vyhotovení smlouvy. Domníváme se, že cena a podmínky jsou pro nakupující příznivé," konstatoval starosta. Oboustranná dohoda by měla znamenat jistotu pro uživatele pozemků. Obci to pomůže zavést do katastrálních map pořádek.

Koupit včas, raději před volbami

Podle starosty Čapka by si měli  zájemci o pozemky pospíšit, neboť v roce 2014 se budou konat nové volby do obecního zastupitelstva. Noví zastupitelé by nemuseli již být, co se týká ceny za koupi pozemku, tak shovívaví a cena by mohla řádně stoupnout.  Nepořádek ve vlastnických vztazích k pozemkům může v obcích do budoucna znamenat komplikace při stavbě plynofikace, kanalizace či budování cest. Překvapeni mohou být někdy i sami vlastníci pozemků. Svoje o tom ví například František Čermák z Havlíčkova Brodu. „Rodina mé manželky má chalupu v jižních Čechách. Nedávno tamní obec nechala provést pozemkové úpravy a ukázalo se, že některé stavby v okolí naší chalupy stojí na pozemcích, které k chalupě vůbec nepatří, ale jsou obecní. Takže to znamená ty stavby buď strhnout nebo se s obcí nějak dohodnout," povzdechl si pan František.

Na tomto případu není podle zkušeností obecních starostů na Havlíčkobrodsku nic neobvyklého.  Před čtyřiceti lety se na některé úřední kroky moc nehledělo. Když někdo na vesnici potřeboval přistavět u chalupy kůlnu, řekl o tom starostovi, ten mu to někdy povolil takříkajíc jen na ústa. Věděli o tom v obci všichni, ale nikam se to nepsalo. Takže po letech se pozemkové záležitosti dávají někdy složitě do pořádku," říkají starostové. O problematických záležitostech kolem vlastnictví pozemků vědí svoje například v obci Leština u Světlé. Doslova šok zažil starosta obce, Jaromír Vadinský, když zjistil, že na pozemku v katastru obce, na kterém má stát čistička odpadních vod, vázne obří dluh. Obec přišla o možnost žádat o státní dotaci na stavbu čističky, vznikla jí škoda v desítkách milionů. Starosta se obrátil na právníky.

Podle starosty Vadinského se jedná o pozemek v katastru Vrbice, který je v majetku Pozemkového fondu ČR, tudíž by tam žádná zástava být neměla. „Jedná se o dluh  deseti milionů korun. K této situaci došlo v momentě, kdy jsme se rozhodli žádat o dotaci na stavbu ČOV, která je pro obec velmi důležitá. Ovšem v důsledku této nepochopitelné úřední nesrovnalosti stavba uvázla na mrtvém bodě," konstatoval starosta Leštiny a obrátil se na právníky.