Ne všechny vztahy mezi sourozenci jsou v dětském věku harmonické a plné lásky. Soutěživost a rivalita mezi sourozenci může někdy zcela zřetelně ovlivnit život v rodině. Lze nějak dětské rivalitě zabránit?

Všem, kterým není lhostejná budoucnost dětí, je určena tato přednáška. Poutavé povídání povede Jan Sobotka, vedoucí Terapeutické komunity Sejřek.

Všechny přednášky jsou zdarma

Všechny přednášky, stejně jako veškeré služby a aktivity spojené s Family Pointem, může kdokoliv z veřejnosti navštívit bezplatně.

Family Point je místo přátelské a otevřené rodině. Přístup sem je bezbariérový a poskytuje maminkám prostor pro přebalení, nakojení nebo ohřátí dětské stravy a dětský koutek. Zároveň slouží jako informační centrum o možnostech rodinných aktivit a službách pro rodinu v Kraji Vysočina. K tomu ještě nabízí bezplatný internet či informace o poradenských službách, které se vážou k rodinné problematice. Veškeré aktivity jsou pro všechny velké i malé návštěvníky zdarma. Family Point je k dispozici všem zájemcům o tyto služby v Horní ulici v Havlíčkově Brodě každý všední den od 8 do 16 hodin a v pátek do 14.30 hodin. Více informací získáte na tel. čísle 734 694 487, případně emailové adrese: havl.brod@familypoint.cz, webových stránkách www.vysocina.familypoint.cz nebo facebooku: www.facebook.com/FamilyPointHB

Michaela Hovorková, kontaktní pracovnice