Kraj Vysočina udělí letos již popáté cenu s názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.

Pokud tedy regionální autoři či nakladatelé již od září 2015 vydali, popřípadě mají v plánu do 15. září 2016 vydat knihu tematicky se vážící k Vysočině, nabízí se jim možnost tuto knihu do soutěže přihlásit. Jejich knihy mohou být oceněny dokonce hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Region. Český rozhlas Region totiž věnuje výherci reklamní kampaň na propagaci oceněné knihy. Prostřednictvím soutěže tedy mají velkou příležitost propagovat své nakladatelství.

Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Region a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme. Tak jako v předchozích letech, bude Město Havlíčkův Brod udělovat cenu za nejkrásnější knihu veletrhu, do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné (fiction i non-fiction) a Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Knihy k ocenění bude vybírat porota, složená z odborných pracovníků kulturních organizací Kraje Vysočina. Ceny za nejkrásnější knihy 26. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 14. října 2016 ve 20 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat ve dvou exemplářích do 16. září 2016 na adresu knihovny.

Krajská knihovnaVysočiny