Nově se jím stalo město Ledeč nad Sázavou, které už na listopadovém zasedání zastupitelstva jednalo nejen o převodu zřizovatelských funkcí, ale také o formě organizace obou ledečských základních škol.

„Zastupitelé zvažovali dvě varianty – zda tuto školu převzít jako samostatnou příspěvkovou organizaci města, nebo zda ji včlenit pod příspěvkovou organizaci místní Základní školy. Nakonec zvítězila ta druhá varianta," objasnil starosta Ledče nad Sázavou Petr Vaněk. Ten dále uvedl, že se rozhodně nejednalo o překvapivý krok. „Základní škola pro děti se speciálními potřebami totiž sídlila ne ve zcela ideálních prostorech. Navíc vedle takzvané staré základní školy, která nyní slouží prvnímu stupni, byla nevyužívaná budova bývalé školní jídelny, a tak jsme se s Krajem dohodli, že Kraj zafinancuje přestavbu části tohoto nevyužívaného areálu u staré školy, a Ledeč se stane novým zřizovatelem této školy," vysvětlil Petr Vaněk.

Ředitelka Základní školy Ledeč nad Sázavou Petra Vágnerová podotkla, že děti si přestupem ze dvou vilek v Habrecké ulici do modernějších prostor v Nádražní ulici pomohly. Pro Základní školu pak prý její sloučení se Základní školou pro děti se speciálními potřebami znamená hlavně rozšíření. „Ke stávajícímu studijnímu oboru totiž přibyl ještě speciální obor vzdělávání," doplnila Petra Vágnerová. Dle jejích slov si od změny zřizovatele a prostor školy slibují to, že rodiče dětí s postižením zjistí, že jejich potomci zde získávají kvalitní vzdělání, a navíc se k nim přistupuje individuálněji.

Základní škola pro děti se speciálními potřebami v Ledči nad Sázavou čítá podle informací od ředitelky školy Petry Vágnerové aktuálně pět tříd, z nichž dvě jsou pro děti s těžkým kombinovaným postižením a tři pro děti s lehkým mentálním postižením, a celkem je jednatřicet žáků.

Žádost o dotaci na zateplení

Jak dále prozradil starosta Ledče nad Sázavou, kromě oprav budovy nevyužívané školní jídelny přiléhající ke staré základní škole by město rádo ještě letos nechalo zateplit budovy Základní školy, budovu školní jídelny a tamní Mateřské školy na Stínadlech. „Žádost o dotaci jsme podali na projekt zateplování veřejných budov Zelená úsporám. Pokud by byla schválena, opravy by se uskutečnily ještě letos v létě," poznamenal Petr Vaněk.

Petra Vágnerová potvrdila, že zmíněné budovy by si zateplení už skutečně zasloužily. „Například v budově školní jídelny, která byla postavena v šedesátých, sedmdesátých letech minulého století, neizolují okna a táhne tu. Navíc by se díky zateplení a výměně oken výrazně ušetřilo na energiích," uvedla ředitelka školy.

Ta na závěr zmínila, že v loňském roce se na ledečské Základní škole opravovala sociální zařízení v jednom patře a na příští rok se plánuje oprava sociálních zařízení v dalším patře. „V rekonstrukci školy děláme postupné kroky a musím říct, že město jako zřizovatel nám vychází vstříc," dodala Petra Vágnerová.

Aneta Slavíková