Na to mohou odpovědět obyvatelé městyse Havlíčkova Borová prostřednictvím dotazníku který je nyní dostupný na webu městyse.

V dotazníku se mohou vyjádřit jak jsou spokojení se vstřícností a ochotou úředníků městyse. Jak jsou spokojení s profesionalitou a poradenstvím na úřadě? Jaký úředníci mají přístup k občanům. Zda jsou aktivní a zdvořilí. Zda je pro obyvatele Borové návštěva úřadu běžnou rutinou nebo stresujícím okamžikem a jako mají obyvatelé důvěru v to, že sdělené informace neopustí zdi úřadu.Stačí tento dotazník s dvanácti otázkami vyplnit a poslat na e-mail redakční rady, která v Borové vydává místní zpravodaj.