„Ve 12 různých odrůdách budou zastoupeny historické odrůdy hrušní, jabloní a třešní, které u nás rostly po generace a zaslouží si obnovu,“ konstatoval Jajtner.

Sázení začne 31. října u zastávky Hesov. "Po pečlivém jednání s majiteli pozemků, výběru odrůd stromů pro tuto konkrétní alej a schválení dotace jsme stanovili datum výsadby na poslední říjnový víkend.Tímto bychom chtěli všechny nadšence pro kultivaci naší krajiny v Přibyslavi a okolí pozvat, aby se výsadby zúčastnili s námi," dodal Jajtner. Akce se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi. Občanský spolek Opuka

(Občanská platforma prourbanismus, krajinářství a architekturu) byl založen skupinou nadšenců s pestrým profesním pozadím za účelem kultivace krajiny. "A to jak té přirozené,tak městské, protože na sebe vzájemně navazují, vzájemně působí a ať si to uvědomujeme nebo ne, zásadněovlivňují naše životy. Chceme

měnit a oživovat naši krajinutak, aby zadržovala více vody,byla pestřejší, soběstačnější,aby si v neposlední řadě zachovala historický ráz," zdůraznil Jajtner. Proto kromě výše zmíněné výsadby, usiluje Opuka o osvětu v architektuře a urbanismu a pravidelně informuje nafacebookovém profi lu: https://www.facebook.com/opukapribyslav