Ovšem každá přijatá žádost bude následně projednána nejdřív na zastupitelstvu městyse, které rozhodne, zda bude finanční dotace jednotlivým žadatelům přiznána a hlavně v jaké výši. Jestli zastupitelé dotaci schválí, městys s žadateli sepíše smlouvu. Přiznanou dotaci dotaci mohou spolky a organizace utratit do konce kalendářního roku.