Nicméně starosta tvrdí: „Chci mít jistotu. O pozemek budeme usilovat jen tehdy, až budu mít potvrzení o oddlužení černé na bílém.

O celém případu psal Deník poprvé před čtyřmi měsíci.  Na pozemku, kde chtěla obec stavět čističku odpadních vod a který měl být v majetku Pozemkového fondu, se objevil dluh ve výši 10 milionů korun, o kterém starosta Jaromír Vadinský neměl sebemenší tušení. Proto oslovil právníky.

„Starosta obce Leština  se na naši kancelář  obrátil 11. dubna, abychom mu pomohli získat do vlastnictví obce pozemek číslo 231/II v katastru Vrbice. Plnou moc jsme již převzali," potvrdila právnička Kateřina Kerberová z havlíčkobrodské advokátní kanceláře Lubomíra Málka. Ta potvrdila, že na dotyčném pozemku, o nějž obec Leština usiluje, skutečně vázne zástavní právo ve výši 10 milionů korun z titulu smlouvy o půjčce.

Dluh záhadný i pro právníky

Jak upřesnila advokátka, celá kauza je poměrně složitá. Už 20. prosince roku 2005 vznikla zástavní smlouva, uzavřená mezi společností Středočeská obchodní společnost groupe a firmou Diana Trade company.

Zde je Středočeská obchodní společnost  v pozici zástavního věřitele, Diana Trade company je dlužníkem. Zástavcem je pak inženýr Jiří Kopic, jehož osoba je pro advokátní kancelář tak trochu záhadou.

„Inženýr Kopic poskytl nejen tuto nemovitou zástavu, ale zastavil i celou řadu dalších pozemků, otázka je, proč tyto pozemky zastavil a jaká k tomu měl dispoziční práva," informovala o celém případu před časem advokáta Kerberová. Jak zdůraznila, advokátní kancelář se v tomto případě nezabývá historií celého sporu, nýbrž aktuálním stavem.

A ten je zhruba následující. „Okresní soud ve prospěch Pozemkového fondu České republiky rozhodl, že zástavní právo k tomuto pozemku neexistuje. Rozsudek nabyl právní moci 29. května 2012," informovala mluvčí Pozemkového fondu,  Monika Machatová.

„Výmaz zápisu zástavy v katastru nemovitostí byl již proveden a v současné době je tedy možné provést oddělení potřebné části pozemku pro případný převod na obec Leština u Světlé. Exekuce souvisela se zástavou, proto s prohlášením zástavy za neplatnou není platná ani exekuce," doplnila další informace o vývoji situace mluvčí Pozemkového fondu, Monika Machatová.

Podle právničky Kateřiny Kerberové by exekuce na pozemku měla být zrušena, čeká se pouze na vyznačení doložky o nabytí právní moci, proto by měl starosta Leština požádat o bezplatný převod pozemku, neboť řízení se může vléci třeba i tři čtvrtě roku. „Právníci nejsou účastníky řízení, nemohou tedy do celé záležitosti nějak zasahovat nebo ji ovlivnit, či urychlit," zdůraznila Kerberová.

Podle starosty obce Leština Jaromíra Vadinského není osoba inženýra Kopice žádnou záhadou. „Inženýr Kopic byl vlastníkem bývalého Sázavolenu, který skončil exekucí," sdělil Deníku starosta. Sázavolen se specializoval na zpracování přírodních vláken. Tato firma ovšem již neexistuje.

„K této situaci, v níž se nyní jako obec nacházíme, došlo zřejmě už v době privatizace Sázavolenu. Obávám se, že tento případ není jediný, kdy se v době takzvané velké privatizace různě ztratilo, rozprodalo, nebo bylo špatně evidováno množství majetku a pozemků," povzdechl si starosta Vadinský.

Firmy neexistují

Deník se pokoušel kontaktovat inženýra Jiřího Kopice, ale bezvýsledně. Firma Sázavolen neexistuje.
Jméno inženýra Kopice ovšem figuruje i v další firmě ve Zbýšově ve středních Čechách. Tato firma se zabývala truhlářskou dřevovýrobou, ale už také neexistuje, telefonní čísla byla zrušena. „Jiří Kopic u nás již nepodniká. Objekty jeho provozovny jsou celá léta prázdné, kde skončil, netušíme. Údajně podnikal i na Havlíčkobrodsku se stejným výsledkem. Naše zkušenosti s ním nejsou nejlepší," informoval obecní úřad ve Zbýšově.

„Podle rozhodnutí okresního soudu zástavní právo neexistuje. Obec může požádat o bezúplatný převod, ale jak jsem byl upozorněn, dluh musí někdo zaplatit. Takže nás čeká úřední jednání o oddlužení, nebo si vybereme jiný pozemek. Já osobně chci mít jistotu, dokud nebudu mít černé na bílém potvrzení, že pozemek je oddlužen o nic žádat nebudu," konstatuje starosta Leštiny, Jaromír Vadinský.