Finanční výbor do té doby pevně pod patronací ODS však v roce 2015 překvapil. Dotaci pro hokejový klub označil za individuální a jako takovou ji z celkového rozpočtu vyjmul. Hned bylo o 5 miliónů na rozdělení více. Finanční výbor z této částky vyčerpal přibližně jen 1,2 milionu a přilepšil většině žadatelů. Nejvíce fotbalovému klubu Slovan a tělovýchovné jednotě Jiskra.

Zastupitelstvo však zůstalo věrné panu starostovi. Dotace byla zkrácena domnělým viníkům – fotbalu a Jiskře. Nutno podotknout, že u fotbalu to bylo jasné, neboť to byli právě jeho zástupci, kteří pro změny dokázali přesvědčit 9 z 11 členů finančního výboru. Zbylým organizacím dotace zůstala. Následovaly rezignace ve vedení FC Slovan a kolotoč jednání, co dál s fotbalovým klubem.

V roce 2016 bylo rozdělování dotací „pro jistotu“ finančnímu výboru, poprvé v jeho historii, odebráno. Byla zřízena komise rady města, ve které zasedl z každé strany jeden zastupitel. Přes pokusy vrátit dotace do mezí z roku 2014 komise drtivou většinou hlasů zopakovala postup, který o rok dříve vymysleli členové finančního výboru v zastupitelstvem upravené verzi. Sport a kultura tak v součtu znovu dostaly o významnou částku více.

Letos se stalo něco nevídaného. Zatímco v roce 2016 rozdělovalo město (na rok 2017) na sport celkem 11,383 milionu korun (a v předchozích letech méně), nyní je to na rok 2018 celých 15,842 milionu korun. Tuto částku schválilo v červnu zastupitelstvo a ta o více než 2 miliony korun převyšuje součet žádané částky všech z roku předchozího. Pokud tedy budou žádosti v podobné výši, respektive i vyšší, tak budou všichni žadatelé uspokojeni stoprocentně. Hokejový klub také poprvé zůstal ve stejném vlaku jako všechny ostatní sporty.

Kultura si už tolik výskat nemůže, protože jí zastupitelstvo celkovou sumu snížilo. Pravdou však je, že se už nebude přidělovat dotace kinu, které je více než rok v majetku města. Částka na rozdělení je tak přibližně stejná. V zimě, před necelými dvěma roky se kromě veřejnosti zastala fotbalových funkcionářů i řada osobností. Známý spisovatel František Uher psal o „Nebetyčné ostudě radnice“, jejíž neexistující pravidla pro přidělování dotací dokázal problém fotbalu medializovat po celé republice.

Kolega Jaromír Kulhánek napsal po rezignaci předsedy fotbalového klubu Ondřeje Pavlase glosu „Někdo musí být první, kdo zeď hlavou prorazí“. V posledním odstavci uvedl ve fázi, kdy rezignoval zatím jen Ondřej Pavlas „…Dnes zůstal sám, ale kdoví, třeba si brzy na něho zase rádi sportovní funkcionáři vzpomenou, pokud se v Havlíčkově Brodě ve věci přerozdělování dotací něco, a to vskutku zásadního, nezmění“.

Ono se změnilo, ale právě to stojí za vzpomínku, protože a byť ho to stálo „sportovní hlavu“, hlavou zeď prorazil.