„V rámci poskytnuté dotace od Fondu Vysočiny jsme se pustili do oprav šaten sportovní haly, kde se vyskytovala vlhkost a plíseň," informovala ředitelka Sportovního zařízení města Přibyslav (SZMP) Veronika Vošická Buráňová.

K odkrytí spodní části zdiva došlo již koncem prázdnin a bylo zjištěno, že se zde skutečně nachází vlhkost, která zmíněnou plíseň dostatečně podporuje.

„Než jsme se tedy pustili do samotných šaten, rozhodli jsme se po dohodě s vedením Městského úřadu Přibyslav, že bude vhodné odstranit možný vnik vody do haly ze směru od hřiště," upřesnila ředitelka.

Zde se v kritickém místě u schodiště do kotelny držela dešťová voda až do výšky 30 centimetrů a mohla tedy volně zatékat za izolaci. Při samotných venkovních sanačních pracích bylo zjištěno, že drenáž a izolace je naprosto nedostačující a plná vody.

„Bohužel rozestup mezi sanačními pracemi a opravou šaten, která musela být hotova do konce letošního roku, byla natolik krátká, že bylo téměř nemožné určit, zda se nám příčinu podařilo odstranit, či zda se problém nachází někde jinde, pod samotnou stavbou," popsala průběh prací ředitelka Vošická Buráňová a dodala: „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro alternativní řešení, které nám bude jistě několik let dobře sloužit a zároveň nám umožní nahlížet v průběhu času na spodní obnaženou část zdiva."

V každém bloku obložení byly instalovány spodní a horní větrací mřížky. V nejbližší době šatny vyzdobí nejenom obrázky různých druhů sportů, ale zapojit do výzdoby by se měly také děti z přibyslavské základní školy, které vytvoří obrázky se sportovní tematikou.

„Za SZMP, s.r.o., bychom chtěli poděkovat panu Lubošovi Matějkovi a hlavně panu Vladimíru Dolákovi, kteří se o realizaci opravy šaten velmi zasloužili.Poděkování samozřejmě náleží i MÚ Přibyslav a jeho vedení za podporu a technickou pomoc stavebního odboru," zdůraznila ředitelka.

S nástupem jarního počasí bude břeh u haly oset novou trávou a s největší pravděpodobností i nějakými okrasnými keři.

Návštěvníci sportovní haly tak na tom budou lépe, než sportovci v přibyslavské sokolovně. Tamní šatny jsou staré desítky let, hygienicky nevyhovují, ale jejich rekonstrukce je v nedohlednu.