Podle jeho slov je velkým problémem současný stav na trhu práce a nedostatek stabilních pracovních sil, což komplikuje provoz a jeho rozšiřování. „Výkupní ceny papíru jsou stabilní, naopak dramaticky klesly výkupní ceny vytříděných plastů, některé druhy plastů, jako je například barevná folie, plastové pásky apod., jsou téměř neprodejné,“ dodává Jiří Holešák, který hodnotí současnou pozici firmy HBH odpady na odpadovém trhu jako dlouhodobě stabilní s velmi dobrými vztahy s dodavateli i odběrateli.

Společnost HBH odpady ročně vykoupí a zpracuje 20-25 000 tun odpadů, což je téměř tisíc kamiónů. „Víc jak 95 % odpadu z toho se dál materiálové využije, zhruba pro 4 % najdeme energetické využití, a jedno procento, což je ostatní odpad podobný komunálnímu a inertní materiál, končí na skládce,“ doplňuje Jiří Holešák.

Na jaře plánuje společnost HBH odpady den otevřených dveří na obou provozech, měl by být spojený s divadelním překvapením a představením rozpohybovaného mraveniště, které už se dostalo do povědomí lidí. „Někteří se k nám jezdí na mraveniště dívat nebo se zastaví, když jedou okolo.

Rádi bychom také realizovali moderní a ekologické vytápění třídicí linky pomocí horkovzdušných kamen, ve kterých se bude topit čistým odpadním dřevem, a zároveň využijeme energii na vytápění třídící linky. Účinnost kamen dosahuje 85-87 %,“ prozrazuje Jiří Holešák nejbližší plány s tím, že v rovině úvah je také projekt na opětovné využití nepotřebných věcí, které by tak dostaly druhou šanci, aby nekončily v odpadech.

Milan Pilař