Zařízení Úsvit se stará už od roku 1996 o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. „To, že byl stacionář tak dlouho zavřený, mělo samozřejmě vliv i na naši ekonomickou situaci,“ konstatoval za vedení stacionáře Karel Cemper. O vznik stacionáře se zasloužila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením na popud rodičů, kteří se o takto postižené děti doma starali. „Úsvit žádal o prominutí nájemného, které ale rada města neschválila,“ informoval o výsledku jednání rady starosta města Jan Tecl.

Jak vzápětí upřesnil, rada města snížila nájem všem organizacím, které pracují nebo podnikají v prostorách patřících městu podle státního programu Covid nájemné. „Město odpustí nájemníkům 30 procent nájemného. Dalších 50 procent nájmu jim uhradí stát na základě jejich žádosti,“ vysvětlil starosta.