„Stadion bude nově provozovat společnost Technické a lesní služby. Stadion se dostal pod správu Cekusu, protože místní hokejový klub ho už provozovat nechtěl. Technické a lesní služby disponují potřebným vybavením, aby mohly stadion udržovat," vysvětlil starosta města Tomáš Škaryd.

Místo stadionu přijde pod správu Cekusu městská knihovna a informační centrum, neboť tyto složky mají ke kultuře blíž .