Stanice nově nabízí osmnáct výukových programů, sedm celodenní akcí a putovní interaktivní výstavu ohrožených druhu živočichů Kraje Vysočina. „Pracovníci stanice tak poutavě přiblíží dětem životní cyklus obojživelníků, ptačí migraci, či je seznamují s tím, jak se správně zachovat například při nálezu netopýra, nebo domněle opuštěného mláděte," uvedla k programům lektorka Lenka Michalčíková. Ta dodala, že součástí projektu bylo i vytvoření pracovních metodických listů, které mohou žáci využívat přímo ve školách.

„Pracovní listy seznamují žáky s životem netopýrů, lasicovitých šelem či dravých ptáků," dodala lektorka Věra Hessová. Na nových programech pracovala stanice téměř celý loňský rok. „V rámci pilotního zkoušení bylo vzděláno 875 dětí převážně z řad základních škol a víceletých gymnázií. Celou realizaci projektu Přírodou krok za krokem bylo možné uskutečnit díky spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem našeho snažení je vzbudit zejména u dětí zájem o přírodu," uzavřel ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Projekt Přírodou krok za krokem je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.36/03.0015.