Vstup chrání masivní mříž. Dovnitř se nikdo nedostane. „Ve spolupráci s Českou speleologickou společností z Jihlavy a doktorem Václavem Cílkem zde proběhlo natáčení pro pořad České televize,“ vzpomínal místostarosta Přibyslavi Michael Omes.

Do budoucna má štola navíc šanci stát se městskou turistickou atrakcí. Podle Omese na tom město nyní spolupracuje s Muzeem Vysočiny Jihlava a tamní vysokou školou polytechnickou ve výzkumném projektu Ministerstva kultury zaměřeném na stará důlní díla jako odkaz kulturního dědictví.  „Výstupy projektu umožní památkovou ochranu historických důlních děl a jejich využití k prezentaci,“ konstatoval Omes.

Nový poesiomat v Lipnici nad Sázavou. Foto: poskytl Karel Cudlín
Z měst k hradům a zámkům. Nový poesiomat zprovozní v Lipnici nad Sázavou

V praxi to znamená, že štola se stane městskou turistickou atrakcí, stejně jako kostelní věž nebo muzeum. „V současné době se štola otvírá jen jednou do roka v rámci podzimních Přibyslavských slavností. Jako památka má šanci být otevřená třeba po celou turistickou sezonu,“ upřesnil místostarosta. Přízeň Ministerstva kultury znamená také možnost získat prostředky na údržbu památky. Jak jsou této možnosti nakloněni i lidé v Přibyslavi, zjistí anketa, kterou připravuje město.

Přibyslavská štola pod farou patří k tajemným místům, protože dlouho nebylo zcela zřejmé, k čemu sloužila. Podzemní chodba měří asi 100 metrů, vchod do štoly se nachází ve svahu nad řekou Sázavou zhruba 150 metrů jihozápadně od přibyslavské fary. „O účelu štoly se lze dnes jen dohadovat,“ konstatoval Václav Cílek. Píše o ní podrobně Kulturní zařízení města Přibyslav jako o jedné z místních historických rarit. V roce 2012 a 2013 proběhl průzkum štoly jihlavskými jeskyňáři SpeleoJihlava s pomocí speciální kamery.