Projekt bude stát více než 2,7 milionů korun. Z toho přes 2,6 milionů tvoří dotace z Evropských fondů, zbytek hradí město Havlíčkův Brod, které je zřizovatelem školy.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající nevyhovující počítačové učebny a k její přeměně na multifunkční jazykovou učebnu ve vazbě na vybudování bezbariérového přístupu do nově vzniklé učebny a vybudování bezbariérové toalety. Hlavním cílem je moderní jazyková učebna, kde učitel vede výuku prostřednictvím digitálního ovládacího panelu a komunikuje s žáky za pomoci textu, obrázku nebo nahrávky vysoké kvality.

Učebna bude mít kapacitu 20 žáků, 2 bude vybavena moderními počítači, interaktivní tabulí, projektorem a vizualizérem. K posílení motivace a většího zájmu žáků o cizí jazyky budou k dispozici i zájmové kroužky v odpoledních hodinách – kroužek angličtiny a anglické konverzace. V současné době začalo již město Havlíčkův Brod hledat firmu, která by proměnu učebny ve škole Konečná uskutečnila.