Do soutěže se zapojily městské úřady, sběrné dvory a školy ve městech v celém kraji.

Soutěž potrvá až do 15. října. „K vítězství Havlíčkova Brodu mohou pomoci všichni občané města. Použité baterie noste do sběrného místa na městskémúřadě V Rámech, na Pražské a na Městském informačním centru na Havlíčkově náměstí,“ vyzývá v tiskové zprávě Světlana Pátková, redaktorka Havlíčkobrodských listů.

Kromě toho, že lidí sběrem starých baterií chrání životní prostředí, získá vítězné město od organizátorů soutěže finanční příspěvek ve výši padesát tisíc korun na podporu charitatiního nebo obecně prospěšného projektu. V případě Havlíčkova Brodu se jedná o podporu další úpravy v Zahradě smyslového vnímání v Domově pro seniory Reynkova.

Havlíčkovu Brodu konkuruje dalších dvacet měst Vysočiny. „Konkurence je velká, můžeme však věřit, že se podaří získat první cenu a pak obdivovat Zahradu smyslového vnímání v Reynkově ulici,“ uzavírá Pátková.