"Dám vám příklad z našeho městyse, jehož úřad tvoří včetně starosty tři lidé. Dlouhé hodiny se potýkáme se zbytečnými hlášeními a výkazy, například před koncem roku přišel dotazník ze statistického úřadu. A že máme vypsat veškeré budovy, které obec vlastní, uvést, kdy a z čeho byly postavené, jaké tam jsou plochy, jak je využíváme. Hodil jsem to do koše, protože to je práce přinejmenším na dva měsíce v archivu,“ popsal starosta konkrétní příklad a dodal: „Takže mně přišla upomínka se sankcí, ale tohle opravdu je příklad svévole ústředních úřadů, s níž se já ani kolegové starostové nehodláme smířit.“

Podle starosty Venhauera by státní aparát řadu věcí mohl získat z databází, kde už ty údaje jsou. Ministerstva by si data mohla měnit mezi sebou. „Myslím, že je čas na reformu ústřední státní správy, zpřesnění pravomocí ministerstev,“ zdůraznil starosta s tím, že kdysi se říkalo, že aby někdo zdůvodnil svoji funkci, vymyslí si nějaký projekt, což u nás platí v rostoucí míře. Podobně je to s doklady požadovanými k žádostem o dotace. Libice například dostala pokutu za to, že na pozvánce ke slavnostnímu otevření čistírny odpadních vod neměli logo Evropské unie. Pak dostala další pokutu, že novinář v regionálních novinách neuvedl logo Unie u svého článku.

„Nakonec jsme stejně zaplatili 260 tisíc za porušení dotačních podmínek. Když to někomu říkám, ťuká si na čelo. Za každou cenu se hledá pochybení starostů obcí. Neskutečná byrokracie. Samospráva si nemůže dovolit mít zbytečné lidi,“ zdůraznil starosta.