Ledečtí se snaží problematickou a především úzkou křižovatku už po dobu šesti let projekčně a stavebně změnit k lepšímu. Jednali o tom už několikrát s investorem, jímž je Kraj Vysočina. Před rokem si křižovatku prohlédli zástupci všech zainteresovaných stran, letos v únoru se na ledečské radnici sešli znovu.

„Nejprve se hovořilo o čtyřech variantách řešení. Posléze  o dvou. První varianta navrhuje likvidaci části chodníku před jedním z privátních domů v těsném sousedství této křižovatky. Druhá preferuje posunutí chodníku u ZŠ Komenského blíže ke škole a rozšíření vozovky právě v tomto prostoru,“ uvedl starosta Ledče nad Sázavou, Petr Vaněk a zdůraznil, že radnice prosazovala právě tuto variantu. „Výše zmíněná první varianta podle našeho názoru nic podstatného neřeší a nezmění a my se i nadále budeme potýkat s poničeným zábradlím a zničenými chodníky,“ pokračoval Vaněk.

Počátkem tohoto pracovního týdne obdržela ledečská radnice stanovisko Kraje Vysočina, ve kterém byly podle Vaňka uvedeny i tyto pasáže: „Po projednání této záležitosti s náměstkem hejtmana kraje pro dopravu a majetek bylo rozhodnuto provést pouze stavební úpravy v křižovatce dle varianty číslo 1.“

A právě to ledečského starostu Petra Vaňka rozzlobilo. „Pominu-li skutečnost, že pan náměstek, ač svým vzděláním strojař, si osobuje právo rozhodovat o věcech odborně zcela odlišných, musím konstatovat, že Kraj Vysočinu nezajímáme,“ konstatoval Vaněk. Ten připomněl, že se před několika dny na jednání starostů pověřených obcí s Radou Kraje Vysočina sešel i s hejtmanem Jiřím Běhounkem. „Pana hejtmana jsem upozornil na problém s policií v Ledči (změna obvodního oddělení na stanici – pozn. autora) a nastínil možnost, že pro rozvoj města zkusíme dojednat pomoc ve Středočeském kraji. Pan hejtman ve své odpovědi našemu městu ironicky popřál hodně štěstí s tím, že ve Středočeském kraji mají ještě větší nedostatek policistů, než na Vysočině,“ řekl Vaněk. Ten prohlásil, že začne podnikat nezbytné kroky, kterými by Ledeč nad Sázavou na politické mapě České republiky „migrovala“ do středních Čech.

Kraj Vysočina zareagoval na názor Petra Vaňka prohlášením prvního náměstka hejtmana, Vladimíra Novotného.
„Kraj se snaží dostát všem požadavkům a potřebám všech okresů a mikroregionů stejně. Ledečsko se Světelskem nejsou výjimkou. Finanční prostředky na rekonstrukce, údržbu nebo nové projekty jsou rozvrženy tak, aby byly využity co nejefektivněji a žádná část kraje nebyla opomenuta,“ uvedl Novotný. Ten poznamenal, že se v severozápadní části kraje podařilo za poslední tři roky uskutečnit několik projektů, a to i dopravních, za desítky milionů korun. Novotný se vyjádřil i k problematice bezpečnosti. Podle jeho slov hejtman společně s náměstky úzce spolupracují s policií a snaží se zabránit problémům spojených s úbytkem policistů, které jsou způsobeny razantními škrty Ministerstva vnitra. „Daří se zachovat zastoupení policie  ve všech částech kraje v takové míře, aby obyvatelé nepocítili jakékoliv ohrožení své bezpečnosti. Nejnižší kriminalita v Kraji Vysočina ve srovnání s ostatními kraji je toho důkazem. Konečné rozhodnutí nad existencí služeben Policie ČR má však samotný ministr vnitra a nikoli mnohdy osočované kraje,“ upozornil Novotný.  

Společný kompromis

V závěru ještě uvedl, že všechna nabídnutá řešení problémů mají směřovat ke společnému kompromisu a jakákoliv subjektivní nespokojenost zástupců obcí a měst by neměla vést k obdobným úvahám jako k těm, které veřejně interpretuje starosta Vaněk. „Větší počet takovýchto záměrů by mohl mít za následek vnitřní rozrušení celé veřejné správy v České republice. Zástupci Kraje Vysočina proto vidí řešení těchto tendencí v prvé řadě v uklidnění emocí a vyvolání dalších jednání, která mohou nabídnout řešení nejen panem starostou zmíněného stavu ledečské křižovatky Ve Švondráku,“ uzavřel Novotný.

Smířlivý tón starosta Vaněk kvitoval: „Podanou ruku kraje, kterou mi nabízí náměstek hejtmana Vladimír Novotný, vítám. Nikdy jsem se  konstruktivnímu jednání nevyhýbal,“ reagoval Vaněk.