„Na bývalém koupališti se nahromadil odfrézovaný asfalt ze stavby obchvatu. Začínáme proto přemýšlet o tom, jak a kde nejlépe opravit v Jeníkově a okolí místní komunikace," uvedl starosta Vlastimil Marušák. Radní již stanovili tři kategorie lokalit, které opravy nutně potřebují. „Tou první jsou delší úseky, kam by bylo možno zajet s technikou z obchvatu, nahřát odfrézovaný asfalt a znovu ho ve zhruba pěticentimetrové vrstvě položit a vytvořit tak souvislý koberec. Tato metoda je vhodná pro méně namáhané cesty, na kterých není hustý provoz. Poprosíme stavbyvedoucího dodavatelské firmy pracující na obchvatu, aby tyto úseky zaměřil a dal nám cenovou nabídku," pokračoval Marušák.

Druhou skupinou cest a silnic, které by chtělo město ze starého asfaltu vylepšit, jsou krátké poškozené úseky cest, které mohou technické služby města opravit svými silami. Jedná se například o cesty k chatám v Římovicích, o cestu v osadě Kobylí Hlava či cestu v Sirákovicích.

Třetí skupina je pak zaměřena především na výtluky ve více používaných silnicích a ulicích, které je třeba opravit kvalitní asfaltovou směsí. Jedná se především o ulice kolem nádraží a za rybníkem, tři další komunikace ve městě, ulice Za Pivovarem a Zahrady. „Opravy by se týkaly jen spodní části, v té vrchní se totiž povede vodovod k novým parcelám," upřesnil Marušák.

Pořádné „záplaty" si žádají i cesty ve Vrtěšisích a úsek komunikace kolem hasičárny v Sirákovicích. „Druhou a třetí skupinu oprav zcela jistě realizovat budeme, u první kategorie nejprve musíme zjistit cenu oprav, zda na to budeme mít peníze,"upřesnil starosta.

Silnic a cest, které opravu potřebují, jsou v okolí Golčova Jeníkova desítky. Jedná se například o cestu od vlakového nádraží k Chrášticím, směrem na Skryje. Další komunikace volající po opravě jsou například směrem k Podmokům, ve Vrtěšicích v úseku od autobusové čekárny k hospodě, či v ulici za parkem ve městě. „Ta však patrně nepůjde touto metodou opravit," podotkl starosta.

Golčův Jeníkov ale není zdaleka jediným místem v okrese, kde v současné době probíhají silniční stavby. Například v Havlíčkově Brodě, Okrouhlici a také v Ronově nad Sázavou opravují dodavatelské firmy mosty.

Na posledně uvedeném staveništi sanují dělníci společnosti Mados MT základy a vyměňují 21,5 metru dlouhou a 12 metrů širokou svrchní konstrukci. Doprava je v Ronově nad Sázavou vedena kyvadlově po dobře smontované ocelové lávce.

„Předpokládáme, že rekonstrukce mostu evidenčního čísla 19-068 potrvá do 30. září," řekla Deníku Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Znamená to, že na stavbaře čekají ještě dva perné měsíce.