Když Josef II. v roce 1783 nařídil zrušit všechny krchovy uvnitř městských hradeb, stala se vojtěšská „zahrada zelená" hlavním pohřebištěm. I když už takovým není, město se snaží zastavit jeho chátrání.

Údržbu má na starosti Vladimír Pařil z technických služeb. Pracuje sám, nemá parťáka.

„Rád čtu jména na pomnících, mívám tady zvláštní pocit," svěřil se Deníku. Na snímku hrabe listí u hrobu, v němž je rovných 130 let pochován Pavel Chýle, třídní profesor Bedřicha Smetany.

Starý hřbitov je kulturní památkou, ale není „mrtvým" skanzenem. Opět se zde pohřbívá, byť nikoli tělesné ostatky v rakvích; do prázdných rovů je možné, po uhrazení nájmu místa, uložit urnu s popelem.

Ivo Havlík