Podle informací Kraje Vysočina se zatím jedná jen 
o určitý stavební záměr, k přímé výstavbě v nejbližší době nedojde.

Štěpánov, stejně jako například přehrada Borovnice na Žďársku, by mohl být jednou z osmi nových vodních nádrží vybudovaných na Vysočině. Všechna místa vhodná pro stavbu vytipovalo už před pěti lety Ministerstvo zemědělství ČR.

„Jedná se o lokalitu, která je uvedena v generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, který vypracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v roce 2011," informoval Jaroslav Mikyna z odboru životního prostřední, lesního a vodního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Nic nového se v této záležitosti v současné době podle informací z kraje neděje. Zatím se tedy podle Mikyny ani nejedná o stavbu vodní nádrže. Žádnou finanční kalkulaci Kraj Vysočina k dispozici nemá.

Nádrž zaplatí a postaví stát

„V případě plánování a přípravy výstavby vodní nádrže Štěpánov by investorem i stavebníkem určitě nebyl Kraj Vysočina, ale pravděpodobně stát zastoupený příslušným státním podnikem, v tomto případě tedy Povodím Vltavy. To by řešilo i příslušné výkupy potřebných pozemků, zpracování projektové dokumentace a podobně," zdůraznil Mikyna.

Plocha potřebného území pro případnou stavbu vodní nádrže činí téměř 236 hektarů. „Vodohospodářský význam by spočíval v nadlepšování průtoků v řece a kompenzaci průtoků v Sázavě ochuzených vodárenským odběrem z vodního díla Švihov na řece Želivce," upřesnil Mikyna.

Případná stavba vodní nádrže by do života na vytipovaném území významně zasáhla. Obec Leština by již nemohla volně disponovat s pozemky. Obec s možností stavby nádrže počítá i ve svém územním plánu. Se stavbou by souvisely zábory místních pozemků, kde by již nebylo možné například plánovat stavbu parcel.

„Dozvěděli jsme se to až z krajského úřadu, když jsme sestavovali územní plán," podotkl bývalý starosta Jaromír Vadinský z Leštiny.

Další rozvoj Štěpánova, jehož okrajem protéká řeka Sázavka, se tak bude odvíjet až od toho, jak to nakonec s výhledovou vodní nádrží na Havlíčkobrodsku dopadne. Například na Žďársku v obci Borovnice, kde by se také měla stavět obří přehrada, podepisovali občané petici. Přehrady by měly v budoucnu sloužit jako ochrana proti povodním a jako další zásobárny vody pro období sucha. V celé republice je takových lokalit vybráno celkem šestašedesát.

Do krajského územního plánu mohou krajští úředníci navržené lokality pouze zakreslit. Konečné rozhodnutí přijde „shora". Kraj v tomto ohledu nemá žádné rozhodovací právo, řídí se výhradně pokyny ministerstva.