Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž zahájilo výkup pozemků, které leží na trase budoucí silnice. Podle havlíčkobrodského starosty Jana Tecla jsou nabídky více než štědré a opakovat se rozhodně nebudou.

„V současné chvíli ŘSD rozeslalo majitelům dotčených pozemků návrh smlouvy 
k odkupu. Na rozhodnutí mají vlastníci tři měsíce. Více času nedostanou, a pokud včas nezareagují, může stát půdu vyvlastnit," uvedl Tecl. Ten dodal, že nabídka se týká okolo sta vlastníků, kteří mají své pozemky na trase budoucího obchvatu. „Pozemky se vykupují za šestnáctinásobek odhadní ceny. Být vlastníkem nějakého pozemku, rozhodně bych neváhal s prodejem," podotkl Tecl.

Nabídku ŘSD považuje za velmi lukrativní i místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. „Ceny se pohybují v rozmezí od 280 do 330 korun za metr čtvereční, což je čtvrtina až třetina toho, za kolik město prodává stavební parcely," konstatoval Jůzl. Podle něho se však na mnoha těchto pozemcích také hospodaří a majitelé dostávají dotace 
na pěstební činnost. „Některým z nich jde více o pozemky než o peníze. Z toho důvodu je město připraveno těmto lidem nabídnout směnu pozemku za jiný stejné kvality a velikosti," vysvětlil Jůzl. Ten však také upozornil na to, že větší pozemky jako náhradu město dávat nebude. „Město rozhodně nebude podporovat žádné spekulace ani jiné výhody," dodal Jůzl s tím, že konečné slovo bude mít samozřejmě zastupitelstvo města.

Nová přes čtyři kilometry dlouhá silnice má vést od výpadovky na Žďár nad Sázavou a Pardubice směrem k Jihlavě a dálnici D1. Na obchvatu vznikne celkem jedenáct mostů a dvě mimoúrovňové křižovatky. Na obou koncích pak budou kruhové objezdy.

Zahájení výkupu pozemků potvrdila i ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová. „Každý den nám přijde minimálně jedna až dvě podepsané smlouvy. Tato výhodná nabídka se rozhodně nebude opakovat a předpokládám, že rozpočet na to určený vyčerpáme bezezbytku," řekla.

Podle ní zatím nelze ani přesně určit nějaká data, kdy by se mohlo začít stavět. „Vše se odvíjí od toho, jak se nám bude dařit vykupovat pozemky," dodala Tesařová. Doplnila, že pokud někdo nabídku neakceptuje, dojde k procesu vyvlastnění. To však trvá velmi dlouho, a mohl by tak zpozdit stavební povolení.

Plánovaný obchvat Havlíčkova Brodu.