Z nemoci se uzdravilo 170 lidí. Podle hygieniků jsou výsledky optimistické.

„Už se nám hlásí první letní tábory, kde bude, předpokládám, velká koncentrace dětí. Takže po rozvolnění prakticky všech opatření bude ale důležité i nadále dodržovat bezpečné vzdálenosti, mýt si ruce, zajistit větrání společných prostor a mít u sebe roušku,“ sdělil krajský hygienik Jiří Kos.

Co mu ale dělá velkou starost, je volná migrace přes hranice do jiných států a cesty na dovolenou.