Realizace projektu bude znamenat určitá omezení jak pro pacienty oddělení dlouhodobě nemocných (ODN), tak i pro klienty domova.

Především bude třeba nejdříve odstranit starou budovu plicního oddělení a ODN a pacienty dočasně přestěhovat jinam. V současné době již probíhá rozsáhlá rekonstrukce pavilonu bývalé ortopedie, aby se dočasně přestěhovaní pacienti z plicního a ODN měli kam vrátit.

„Stavbu bude financovat Kraj Vysočina za podpory dotací z Evropské unie. Předpokládané investice činí 120 milionů korun," informoval hejtman kraje Jiří Běhounek Pacienti ODN se na určitý čas přestěhují do vedlejšího Domova pro seniory. Hlavní část stěhování by se měla uskutečnit v červnu. „Domov pro seniory je schopen poskytnout dočasné ubytování více než dvěma desítkám pacientů ODN. Ti by se přestěhovali do druhého patra budovy. Pro naše klienty uvolníme některé kanceláře a připravíme další náhradní prostory například v jídelně, kde by mohl vzniknout několikalůžkový pokoj. Jedná se pouze o dočasné změny, aby nedošlo ke snižování kapacity zařízení a služeb," informovala ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod Hana Hlaváčková. Již hotová studie ukazuje velký moderní areál se stovkou lůžek ve tvaru písmene L se vzdušnými pokoji a terasami obklopený parčíkem, který bude se stávajícím domovem u nemocnice stavebně propojen.

Mateřská škola

To o čem se v souvislosti se stavbou nového zařízení moc nehovořilo, je otevření nové třídy mateřské školy, kterou by v přízemí v novém domově pro seniory provozovalo město Havlíčkův Brod. „Tato třída mateřské školky v zařízení pro seniory je zřejmě v rámci republiky pilotní projekt, který je v zahraničí hodně podporován. Děti a senioři budou v kontaktu, který prospěje oběma skupinám. Ve školce by mělo být patnáct dětí a měla by mít zvláštní prodloužený provoz, aby služby školky mohli využívat i rodiče pracující na směny, pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři a podobně, tedy ti, kterým provoz v běžné školce nevyhovuje," vysvětlila Hlaváčková.